Anna Antosik-Wójcińska

  

Zastosowanie agomelatyny w redukcji anhedonii i zaburzeń snu w przebiegu depresji

The use of agomelatine in the reduction of anhedonia and sleep disorders in the course of depression Medycyna Faktów 2021; 2(51): 178-181. DOI: 10.24292/01.MF.0221.6
STRESZCZENIE

Agomelatyna to lek przeciwdepresyjny o unikalnym profilu działania farmakologicznego działający jako agonista receptorów melatoninergicznych MT1 i MT2 oraz antagonista receptora 5-HT2C. Zapewnia on szybki początek działania i długie utrzymywanie się efektu terapeutycznego przy dobrej tolerancji leczenia. W badaniach klinicznych wykazano, że u chorych na depresję zmniejsza objawy lękowe i poprawia jakość snu, a jednocześnie nie powoduje sedacji, przyrostu masy ciała, zaburzeń funkcji seksualnych ani przytłumienia reakcji emocjonalnych.

ABSTRACT

Agomelatine is an antidepressant with a unique pharmacological profile, it acting as an agonist of MT1 and MT2 melatoninergic receptors and as an antagonist of the 5-HT2C receptor. The drug has a quick onset of action and a long maintenance of the therapeutic effect, also it is well tolerated. In clinical studies in patients with depression agomelatine reduces anxiety symptoms and improves sleep quality, not causing sedation, weight gain, sexual dysfunction or suppression of emotional responses.

POPRZEDNIE NUMERY