Krzysztof Narkiewicz

  

Wirtualny kongres European Society of Cardiology 2020 – co nowego?

2020 ESC Digital Experience congress – what is new? Medycyna Faktów 2020; 3(48): 370-374. DOI: 10.24292/01.MF.0320.12
STRESZCZENIE

Wirtualny kongres ESC 2020 przyciągnął 125 tys. uczestników z 211 krajów. Przedstawiono cztery nowe wytyczne dotyczące: migotania przedsionków, ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST, kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz wrodzonych wad serca u dorosłych. Zaprezentowano po raz pierwszy wyniki kilku ważnych randomizowanych badań klinicznych dotyczących m.in. efektów leczenia inhibitorami SGLT2 (badania DAPA-CKD i EMPEROR-Reduced), potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania kolchicyny (badanie LoDoCo2) i bezpieczeństwa leków hamujących układ renina–angiotensyna u chorych z COVID-19 (badanie BRACE CORONA). Nowe metaanalizy potwierdziły korzyści wynikające z terapii hipotensyjnej i brak wpływu leków kardiologicznych na ryzyko rozwoju nowotworów. Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze wydarzenia kongresu oraz omawia ich znaczenie dla praktyki klinicznej.

ABSTRACT

The 2020 ESC Digital Experience congress gathered 125 thousand participants from 211 countries. Four new guidelines were released including diagnosis and management of atrial fibrillation, management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation, sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease, and management of adult congenital heart disease. Several landmark clinical trials were presented including studies assessing: the effects of SGLT2 inhibitors (DAPA-CKD and EMPEROR-Reduced trials), potential benefits of colchicine (LoDoCo2 trial) and safety of drugs blocking renin–angiotensin in COVID-19 patients (BRACE CORONA trial). New meta-analyses confirmed benefits of antihypertensive treatment and cancer-related safety of cardiovascular drugs. This short review summarizes the most important results presented during the congress and discusses their clinical implications.

POPRZEDNIE NUMERY