Farnier M., Averna M., Missault L., Vaverkova H., Viigimaa M., Massaad R., Vandormael K., Johnson-Levonas A.O., Brudi P.

Porównanie efektu hipolipemizującego leczenia skojarzonego ezetymib/simwastatyna 10/20 mg z rosuwastatyną w dawce 10 mg u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z nieadekwatnie kontrolowaną hipercholesterolemią w trakcie monoterapii statyną – badanie IN-CROSS

Lipid-altering efficacy of ezetimibe/simvastatin 10/20 mg compared with rosuvastatin 10 mg in high risk hypercholesterolaemic patients inadequately controlled with prior statin monotherapy – The IN-CROSS study Tłumaczenie z: Int. J. Clin. Pract. 2009 Apr; 63(4): 547-59.
STRESZCZENIE

Obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu (LDL-C) jest pierwszoplanowym celem farmakoterapii zaburzeń lipidowych u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. U części chorych uzyskanie takiego efektu terapeutycznego nie jest możliwe, przez co są oni narażeni na wystąpienie incydentów wieńcowych. Celem badania IN-CROSS była ocena skuteczności stosowania 10/20 mg ezetymibu/simwastatyny (EZE/SIMVA) v. 10 mg rosuwastatyny (ROSUVA) u chorych otrzymujących wcześniej wyłącznie statynę. Metodyka: Randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem objęto 618 pacjentów z hipercholesterolemią (poziom LDL-cholesterolu ≥2,59 i ≤4,92 mmol/l) oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy stosowali stałe dawki statyny przez minimum 6 tygodni. Podczas 6-tygodniowego screeningu kontynuowano dotychczasowe leczenie, a następnie chorych przydzielono losowo do grupy otrzymującej EZE/SIMVA (n=314) lub ROSUVA (n=304) na okres kolejnych 6 tygodni. Wyniki: Dołączenie ezetymibu do simwastatyny skutkowało istotniejszym obniżeniem frakcji LDL cholesterolu (-27,7% v. -16,9%; p ≤0,001), cholesterolu całkowitego (-17,5% v. -10,3%; p ≤0,001), stężenia cząstek non-HDL o małej gęstości (-23,4% v. -14,0%; p ≤0,001) i apolipoproteiny B (-17,9 % v. -9,8%, p ≤0,001) w porównaniu z rosuwastatyną. Pod wpływem obu metod leczenia uzyskano podwyższenie poziomu frakcji HDL cholesterolu (2,1% v. 3,0%; p=0,433). 73% chorych z grupy EZE/SIMVA osiągnęło docelowe stężenia cholesterolu LDL <2,59 mmol/l w porównaniu z 56% osób z grupy ROSUVA (p ≤0,001), u 38% (v. 19%) chorych obniżono LDL <2,0 mmol/l, zaś redukcję <1,81 mmol/l osiągnięto u 25% (v. 11%) pacjentów (p ≤0,001). Terapia złożona pozwoliła także uzyskać istotniejsze obniżenie stężenia triglicerydów (-11,0% v. -5,3%; p=0,056). Nie odnotowano różnic co do występowania działań niepożądanych, wzrostu poziomu transaminaz czy kinazy kreatynowej. Wnioski: Skojarzenie 10 mg ezetymibu z 20 mg simwastatyny pozwala na istotniejsze obniżenie zarówno całkowitego stężenia cholesterolu, jak i frakcji LDL czy non-HDL oraz apo B w porównaniu z 10 mg rosuwastatyny przy porównywalnym ryzyku działań niepożądanych.

ABSTRACT

Aims: To evaluate the efficacy of switching from a previous statin monotherapy to ezetimibe⁄ /simvastatin (EZE⁄SIMVA) 10/20 mg vs. rosuvastatin (ROSUVA) 10 mg. Methods: In this randomised, double-blind study, 618 patients with documented hypercholesterolaemia (low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) ≥2,59 and ≤4,95 mmol/l) and with high cardiovascular risk who were taking a stable daily dose of one of several statin medications for 6 weeks prior to the study randomisation visit entered a 6-week open-label stabilisation⁄ screening period during which they continued to receive their prestudy statin dose. Following stratification by study site and statin dose/potency, patients were randomised to EZE/SIMVA 10/20 mg (n=314) or ROSUVA 10 mg (n=304) for 6 weeks. Results: EZE/SIMVA produced greater reductions in LDL-C (-27,7% vs. -16,9%; p ≤0,001), total cholesterol (-17,5% vs. -10,3%; p ≤0,001), non-high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) (-23,4% vs. -14,0%; p ≤0,001) and apolipoprotein B (-17,9% vs. -9,8%; p ≤0,001) compared with ROSUVA, while both treatments were equally effective at increasing HDL-C (2,1% vs. 3,0%; p=0,433). More patients achieved LDL-C levels <2,59 mmol/l (73% vs. 56%), <2,00 mmol/l (38% vs. 19%) and <1,81 mmol/l (25% vs. 11%) with EZE ⁄ SIMVA than ROSUVA (p ≤0,001). A borderline significantly greater reduction in triglycerides (p=0,056) was observed for EZE⁄SIMVA (-11,0%) vs. ROSUVA (-5,3%). There were no between-group differences in the incidences of adverse events or liver transaminase and creatine kinase elevations. Conclusion: EZE⁄SIMVA 10⁄20 mg produced greater improvements in LDL-C, total cholesterol, non-HDL-C and apoB with a similar safety profile as for ROSUVA 10 mg.

POPRZEDNIE NUMERY