Arkadiusz Brzozowski, Tomasz Chomiuk, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

 

Aktywność fizyczna w niewydolności serca zgodnie z nowymi wytycznymi ESC

Physical activity in heart failure under the new ESC guidelines Medycyna Faktów 2020; 3(48): 352-356. DOI: 10.24292/01.MF.0320.10
STRESZCZENIE

Aktywność fizyczna w XXI w. staje się istotnym remedium na problemy wynikające z chorób cywilizacyjnych dotykających kraje rozwinięte. Nawet osoby obciążone niewydolnością serca powinny być aktywne fizycznie w ramach leczenia i prewencji powikłań, jednak w tej grupie pacjentów należy stosować szczególne obostrzenia.

ABSTRACT

Physical activity in the 21st century becomes an important remedy for the problems of civilization diseases affecting the societies of developed countries. Even people burdened with heart failure should use activity as part of treatment and prevention of complications, but in this group of patients special restrictions should apply to its use.

POPRZEDNIE NUMERY