Rafał Pawliczak

  

Desloratadyna i lewocetyryzyna – znaczenie w leczeniu chorób alergicznych

Desloratadine and levocetirizine – the importance in allergic diseases treatment Medycyna Faktów 2020; 3(48): 336-342. DOI: 10.24292/01.MF.0320.X
STRESZCZENIE

Leki przeciwhistaminowe, w tym lewocetyryzyna i desloratadyna, są od lat stosowane w leczeniu wielu chorób alergicznych. W niniejszej pracy przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tych leków, a także pokuszono się o próbę ich porównania. W leczeniu chorób alergicznych zawsze konieczna jest indywidualizacja terapii

ABSTRACT

H1-receptor blockers (including levocetirizine and desloratadine) are employed in treatment of multiple allergic diseases. In this review we deliver data regarding efficacy and safety these two drugs. Moreover, we are comparing their properties. The individualization therapy is a mainstay in allergic disorders treatment.

POPRZEDNIE NUMERY