Filip M. Szymański

  

Sześć faktów o amlodypinie

Six facts about amlodipine Medycyna Faktów 2020; 3(48): 331-335. DOI: 10.24292/01.MF.0320.8
STRESZCZENIE

Amlodypina to jeden z najdłużej stosowanych i najlepiej przebadanych leków hipotensyjnych. Jest powszechnie wykorzystywana zarówno w monoterapii, jak i jako podstawa połączeń lekowych w preparatach wieloskładnikowych. Pomimo długiego doświadczenia klinicznego w stosowaniu amlodypiny nowe badania pokazują dodatkowe korzyści płynące z jej przyjmowania w zróżnicowanych grupach chorych, w tym pacjentów z chorobami przewlekłymi, w starszym wieku, z chorobą nerek, w ciąży czy narażonych na zakażenie COVID-19. Niniejsze zestawienie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące stosowania amlodypiny dostępne na początku 2020 r.

ABSTRACT

Amlodipine is one of the longest-used and best-tested antihypertensive drugs. It is widely used both as monotherapy, as well as a basis for drug combinations in single-pill combinations. Despite the long clinical experience with amlodipine, new research shows additional benefits of the drug in a variety of patients including patients with chronic diseases, elderly patients, with kidney disease, pregnant women or those exposed to COVID-19 infection. This paper summarizes the news on the use of amlodipine available at the beginning of 2020.

POPRZEDNIE NUMERY