Jarosław Woroń

  

Najważniejsze fakty dotyczące leczenia bólu ostrego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego lekiem będącym połączeniem tramadolu z deksketoprofenem w stałych dawkach

Key facts on moderate to severe acute pain combined treatment with tramadol and dexketoprofen at fixed doses Medycyna Faktów 2020; 3(48): 304-310. DOI: 10.24292/01.MF.0320.5
STRESZCZENIE

Powstawanie bólu wiąże się z licznymi mechanizmami fizjologicznymi. Niewłaściwe leczenie bólu ostrego nie tylko znacznie obniża jakość życia, prowadzi także do szeregu zmian fizjologicznych niekorzystnie wpływających na ogólny stan pacjenta. W wielu przypadkach skutkiem nieadekwatnej terapii przeciwbólowej jest przejście bólu ostrego w ból przewlekły. Z tego powodu niezwykle istotne jest stosowanie leków, które synergistycznie oddziałują na różne mechanizmy powstawania bólu. Dużą skutecznością odznaczają się preparaty łączone, w tym połączenie tramadolu z deksketoprofenem. Połączenie to ma wiele zalet, w tym udowodnioną skuteczność i tolerancję, zapewnia lepsze przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, można je również w łatwy sposób podawać.

ABSTRACT

The development of pain is associated with numerous physiological mechanisms. Improper acute pain treatment significantly reduces the quality of life and leads to a number of physiological changes that adversely affect the general condition of the patient. In many cases, inadequate analgesic therapy results in the transition from acute to chronic pain. For this reason, it is extremely important to use drugs that synergistically affect various pain mechanisms. Combined preparations, including the combination of tramadol and dexketoprofen, are very effective. This combination has many advantages, including proven efficacy and tolerability, ensures better treatment adherence and is easy to administer.

POPRZEDNIE NUMERY