Marek Postuła

 

Czy suplementy diety to leki?

Are dietary supplements medications? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 174-177. DOI: 10.24292/01.MF.0220.5
STRESZCZENIE

Suplementy diety nie są lekami bez recepty (OTC) i w przeciwieństwie do leków na receptę i OTC nie ma konieczności wykazania ich skuteczności i/lub bezpieczeństwa przed wprowadzeniem do obrotu. Niestety, pacjenci, farmaceuci, a nawet pracownicy służby zdrowia mogą błędnie uznawać leki OTC oraz suplementy za równoważne. Ponadto mogą odnosić mylne wrażenie, że suplementy diety podlegają takim samym lub podobnym, rygorystycznym normom bezpieczeństwa, skuteczności i dobrych praktyk wytwarzania wymaganym w przypadku leków OTC.

ABSTRACT

Dietary supplements are not over-the-counter (OTC) drugs and, unlike Rx and OTC drugs, supplements are not required to demonstrate efficacy and/or safety prior to marketing. Unfortunately, patients, pharmacists, and even healthcare providers may mistakenly equate supplements with OTC drugs and may have the impression that dietary supplements are subject to the same or similar rigorous regulatory standards of safety, efficacy, and good manufacturing practices required for OTC medications.

POPRZEDNIE NUMERY