Irena Ciećko-Michalska

 

Przydatność niezbędnych fosfolipidów w leczeniu pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Komentarz do artykułu

Usefulness of essential phospholipids in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease patients. Commentary to the article Medycyna Faktów 2018; 4(41): 294-298. DOI: 10.24292/01.MF.0418.6
STRESZCZENIE

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób wątroby. Częstość jej występowania ciągle wzrasta w związku z rozpowszechnieniem nadwagi, otyłości i siedzącego trybu życia. Jej leczenie polega głównie na modyfikacji stylu życia, redukcji masy ciała i na terapii schorzeń współistniejących. Mogą być w nim pomocne niezbędne fosfolipidy, które wywierają korzystny wpływ na poprawę jakości życia pacjentów, obniżają aktywność aminotransferaz oraz zmniejszają nasilenie stłuszczenia, zmian zapalnych, a nawet włóknienia w wątrobie. Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem niezbędnych fosfolipidów.

ABSTRACT

Non-alcoholic fatty liver disease is one of the most common of chronic liver diseases. The incidence of its occurrence is constantly increasing due to the prevalence of overweight, obesity and a sedentary lifestyle. Treatment of this disease consists mainly of lifestyle modifications, weight loss and treatment of co-morbidities. Essential phospholipids, which have a beneficial effect on improving the quality of life of patients, reduce transaminases, reduce the severity of steatosis, inflammatory changes and even fibrosis in the liver, may help in the treatment. No side effects associated with the use of essential phospholipids have been observed so far.

POPRZEDNIE NUMERY