Agata Szulc, Monika Rudzińska-Bar, Bartosz J. Sapilak

 

Wczesne rozpoznawanie depresji – punkt widzenia ekspertów

Early diagnosis of depression – experts’ point of view Medycyna Faktów 2018; 4(41): 283-286. DOI: 10.24292/01.MF.0418.4
STRESZCZENIE

Około 20% pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego cierpi na depresję. Lekarz POZ dysponuje narzędziami pozwalającymi dostrzec postępujące zmiany nastroju i samopoczucia pacjenta i skutecznymi lekami, z których zalecane to sertralina (szczególnie u osób starszych) i escitalopram.

ABSTRACT

About 20% of patients who goes to family doctor practice have depression. The POZ doctor has the tools to see changes in mood of the patient and effective medications, of which the recommended is sertraline (especially in the elderly) and escitalopram.

POPRZEDNIE NUMERY