Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk

 

Sulodeksyd w opinii lekarzy praktyków – komentarz do stanowiska ekspertów

Sulodexide in the opinion of practitioners – commentary to the expert opinions Medycyna Faktów 2018; 4(41): 270-273. DOI: 10.24292/01.MF.0418.1
STRESZCZENIE

Hospitalizacje z przyczyn ortopedycznych obciążone są dużym ryzykiem rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W ramach jej profilaktyki stosowane są heparyny drobnocząsteczkowe, a po zakończeniu ich przyjmowania należy rozważyć kontynuację przy użyciu innego leku w ramach tzw. przedłużonej wtórnej profilaktyki ŻChZZ. Ma ona zmniejszać towarzyszące obrzęki, które mogą wtórnie powodować zakrzepicę. Z tego powodu zalecane jest użycie sulodeksydu u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe (od 3 do 12 miesięcy) z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej, a także u chorych z czynnikami ryzyka po przeprowadzonej dużej operacji ortopedycznej. Badania wykazały, że sulodeksyd pozwala na bezpieczną kontynuację profilaktyki wtórnej ŻChZZ i znacznie zmniejsza obrzęki kończyn, przez co pozwala na bezpieczny i szybki powrót pacjentów do pełnej sprawności.

ABSTRACT

Orthopedic hospitalizations cause a higher risk of venous thromboembolism. Thus should receive prophylaxis based on using low-molecule heparins, and after its completion, continuing with another drug in the so-called prolonged secondary prevention of VTE. Secondary prevention of VTE reduces accompanying edema, which may cause thrombosis. For this reason, it is recommended to use sulodexide in patients who have completed standard anticoagulant therapy (from 3 to 12 months) due to deep vein thrombosis or pulmonary embolism, as well as in patients with risk factors after major orthopedic surgery. Studies have shown that sulodexide allows safe continuation of secondary prevention of VTE and significantly reduces limb edema, which allows for the safe and rapid return of patients to full health.

POPRZEDNIE NUMERY