Kamila Szymańska, Jacek Sawicki

 

Pobudzenia dodatkowe, nadkomorowe czy komorowe?

Premature contractions, supraventricular or ventricular? Medycyna Faktów 2018; 3(40): 262-263. DOI: 10.24292/01.MF.0318.16
STRESZCZENIE

W artykule prezentujemy zapis EKG u 78-letniej pacjentki z dodatkowymi pobudzeniami nadkomorowymi z aberracją przewodzenia o typie bloku prawej odnogi pęczka Hisa.

ABSTRACT

In the article, we present the ECG of 78-year-old female with premature atrial contractions with aberrant conduction of right bundle branch block morphology.

POPRZEDNIE NUMERY