Radomir Reszke, Łukasz Matusiak

 

Gentamycyna i kwas fusydowy w terapii miejscowej schorzeń skórnych – głos w dyskusji

Gentamicin and fusidic acid in topical treatment of skin diseases – a discussion Medycyna Faktów 2018; 3(40): 254-259. DOI: 10.24292/01.MF.0318.15
STRESZCZENIE

Aktualnie w lecznictwie dermatologicznym przeżywamy prawdziwy renesans w zakresie dostępności preparatów miejscowych, w tym także zawierających antybiotyki. W poniższym artykule podjęto dyskusję ekspercką podsumowującą najważniejsze aspekty praktyczne dotyczące stosowania 2 uznanych substancji: gentamycyny oraz kwasu fusydowego.

ABSTRACT

Currently, numerous topical dermatological treatment modalities are available, including antibiotics. This article provides comprehensive expert discussion, summarizing the most relevant practical aspects of 2 widely acknowledged drugs: gentamicin and fusidic acid.

POPRZEDNIE NUMERY