Jarosław Sławek

 

Zespół niespokojnych nóg/ choroba Willisa–Ekboma w pytaniach i odpowiedziach

Restless legs syndrome/Willis–Ekbom disease. Questions and answers Medycyna Faktów 2018; 3(40): 238-244. DOI: 10.24292/01.MF.0318.12
STRESZCZENIE

Zespół niespokojnych nóg, nazywany też chorobą Willisa–Ekboma, jest jednym z najczęstszych zaburzeń czuciowo-ruchowych. Objawy polegają na przymusie poruszania kończynami dolnymi wywołanym nieokreślonymi nieprzyjemnymi doznaniami czuciowymi. Dolegliwość ta jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ naśladuje inne schorzenia. Z tego względu dużą rolę w rozpoznaniu odgrywa diagnostyka różnicowa. W przypadku lekkiego nasilenia dolegliwości wystarczą działania niefarmakologiczne, takie jak: poprawa warunków zasypiania, unikanie intensywnej pracy przy komputerze tuż przed snem, używek (kawa, mocna herbata), napojów energetyzujących. Leczenie farmakologiczne należy wprowadzić w przypadku większego nasilenia objawów. Farmakoterapia zależy od charakteru objawów. W postaci nawrotowej lekiem z wyboru jest najmniejsza skuteczna dawka lewodopy. W postaciach przewlekłych zaś stosujemy na stałe leki z grupy agonistów dopaminy (pramipeksol, ropinirol, rotygotyna) lub tzw. gabapentynoidy (gabapentyna, pregabalina).

ABSTRACT

Restless legs syndrome, also known as Willis-Ekbom disease, is one of the most common sensory- motor disturbances. Symptoms consist in the compulsion to move the lower limbs caused by unspecified unpleasant sensations. This disorder is difficult to diagnose because it imitates other diseases. For this reason, differential diagnosis plays a large role in diagnosis. In the case of a slight exacerbation of symptoms, non-pharmacological activities are used, such as improving the conditions of falling asleep, avoiding intense work at the computer just before bedtime, stimulants (coffee, strong tea), energy drinks. Pharmacological treatment should be introduced if the symptoms are more severe. Pharmacotherapy depends on the nature of the symptoms. In the recurrent form, the drug of choice is the lowest effective dose of levodopa. In chronic forms, we permanently use drugs from the group of dopamine agonists (pramipexole, ropinirole, rotigotine) or so-called gabapentinoid (gabapentin, pregabalin).

POPRZEDNIE NUMERY