Michał Kukla, Katarzyna Cisek

 

EPL – nadal niezbędne w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

EPL – still essential in non-alcoholic fatty liver disease Medycyna Faktów 2018; 3(40): 228-231. DOI: 10.24292/01.MF.0318.10
STRESZCZENIE

Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby dramatycznie wzrosła na przestrzeni ostatnich 30 lat z powodu zmian stylu życia, prowadzących do wzrostu częstości występowania otyłości, zespołu metabolicznego i jego poszczególnych składowych. Jednak do tej pory żaden lek nie został oficjalnie zarejestrowany do jej leczenia. Mimo to w praktyce stosujemy wiele substancji, których skuteczność potwierdzono w badaniach i praktyce. Do najskuteczniejszych należą niezbędne fosfolipidy zapewniające poprawę biochemicznej funkcji wątroby, redukcję zmian zapalnych, stłuszczenia i włóknienia oraz zmniejszające hiperlipidemię, będącą jednym z istotnych czynników ryzyka.

ABSTRACT

The incidence of non-alcoholic fatty liver disease has increased dramatically over the past 30 years due to lifestyle changes leading to an increase in the incidence of obesity, metabolic syndrome and its individual components. However, until now no drug has been officially registered for its treatment. But in practice we are using many substances with effectiveness confirmed in research and practice. The most effective are essential phospholipids that improve the liver’s biochemical function, reduce inflammation, steatosis and fibrosis, and reduce hyperlipidemia, which is one of the important risk factors.

POPRZEDNIE NUMERY