Marek Postuła

 

Kaszel poinfekcyjny – patomechanizm i rola bromku ipratropium w leczeniu

Post-infective cough – mechanism and the role of ipratropium bromide in therapy Medycyna Faktów 2018; 3(40): 224-227. DOI: 10.24292/01.MF.0318.9
STRESZCZENIE

Ostry kaszel nierzadko stanowi następstwo infekcji górnych dróg oddechowych i początkowo może upośledzać jakość życia, ale najczęściej ustępuje samoistnie i nie wymaga istotnego leczenia. Długość utrzymywania się kaszlu po epizodzie infekcji górnych dróg oddechowych może być bardzo różna, ale rzadko przekracza 2 tygodnie. Optymalny sposób leczenia kaszlu poinfekcyjnego nie jest jednoznacznie określony. Leki rozszerzające oskrzela, w tym leki antycholinergiczne oraz β2-agoniści w monoterapii lub w połączeniu, są szeroko stosowane w leczeniu ostrego i przewlekłego kaszlu różnego pochodzenia.

ABSTRACT

Acute cough, which often follows an upper respiratory tract infection, may be initially disruptive but is usually self-limiting and rarely needs significant medical intervention. The duration of a single episode of upper respiratory tract infection associated cough varies but is rarely more than 2 weeks. The optimal treatment of post-infective cough is still scarcely defined. Bronchodilator agents, both anticholinergics and β2-agonists, alone or in association, have been widely employed in the treatment of acute and chronic cough with different origins.

POPRZEDNIE NUMERY