Marcin Barylski

 

Działania niepożądane statyn – fakty i mity

Side effects of statins – facts and myths Medycyna Faktów 2018; 3(40): 210-215. DOI: 10.24292/01.MF.0318.7
STRESZCZENIE

Chociaż niniejszy artykuł nie opisuje wszystkich rzeczywistych i domniemanych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem statyn, zwrócono w nim uwagę na najważniejsze z nich oraz na ostatnio podnoszone w piśmiennictwie. Przytoczone argumenty – w dobie coraz szerszego użycia tych znakomitych leków, które zrewolucjonizowały profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego – powinny pomóc lekarzom bezpiecznie je stosować. Należy również podkreślić, że działania niepożądane związane ze statynami występują rzadko, jednak trzeba mieć świadomość, iż mogą dotyczyć naszego pacjenta.

ABSTRACT

The presented article does not contain all the substantive and alleged adverse reactions associated with the intake of statins. However, attention was paid to the most important of them and recently raised in the literature. The arguments quoted – in the era of the increasing use of these excellent drugs that have revolutionized the prevention of cardiovascular diseases – should help doctors to use them safely. It should also be noted that the side effects associated with the use of statins are rare, but we must be aware that they may affect our patient.

POPRZEDNIE NUMERY