Aleksandra Gorostowicz, Marcin Siwek

 

Wenlafaksyna – właściwości farmakologiczne oraz zastosowanie w praktyce klinicznej

Venlafaxine – pharmacology and application in clinical practice Medycyna Faktów 2018; 3(40): 199-205. DOI: 10.24292/01.MF.0318.6
STRESZCZENIE

Wenlafaksyna jest lekiem z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, obecnym w praktyce klinicznej od ponad 20 lat. Aktualnie stosowana jest głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. (…) Dzięki korzystnym właściwościom farmakologicznym, zadowalającej skuteczności oraz tolerancji leczenia wenlafaksyna jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwdepresyjnych.

ABSTRACT

Venlafaxine (serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor) is being used in clinical practice for over 20 years. Currently, its main use is the treatment of depressive and anxiety disorders. (…) Venlafaxine is one of the most commonly used antidepressants due to beneficial pharmacological properties, satisfactory efficacy and tolerability of treatment.

POPRZEDNIE NUMERY