Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

 

Telmisartan u pacjentów po 75. roku życia – fakty mówią same za siebie

Telmisartan in elderly – the facts speak for themselves Medycyna Faktów 2018; 3(40): 185-188. DOI: 10.24292/01.MF.0318.3
STRESZCZENIE

Wzrost liczebności populacji osób w wieku podeszłym wiąże się z równoczesnym wzrostem częstości występowania nadciśnienia tętniczego oraz zachorowalności i umieralności z powodu powikłań naczyniowych. Osoby w starszym wieku z nadciśnieniem tętniczym są szczególnie narażone na powikłania naczyniowe. Telmisartan to wysoce skuteczny lek hipotensyjny o profilu tolerancji podobnym do placebo. Dodatkowo terapia skojarzona telmisartanem i amlodypiną wywiera korzystne efekty kardiometaboliczne u pacjentów z tej grupy.

ABSTRACT

The worldwide increase in the elderly population is associated with concurrent increases in prevalence of systemic hypertension and morbidity and mortality from vascular complications of hypertensive disease. The elderly population with hypertension is at especially high risk for vascular complications. Telmisartan is highly effective antihypertensive agent and is widely regarded as having tolerability profile similar to that of placebo. The combination therapy with telmisartan plus amlodipine may exert beneficial cardiometabolic effect in elderly patients.

POPRZEDNIE NUMERY