Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

 

10 powodów, dla których warto stosować skojarzenie statyny i ezetymibu

10 reasons why to prescribe statin with ezetimibe Medycyna Faktów 2018; 3(40): 176-181. DOI: 10.24292/01.MF.0318.2
STRESZCZENIE

Zaburzenia lipidowe, przede wszystkim hipercholesterolemia, to wciąż jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest on modyfikowalny, chociaż skuteczność farmakoterapii zaburzeń lipidowych wciąż pozostawia wiele do życzenia. Aktualne wytyczne wyraźnie wskazują na konieczność stosowania silnych statyn w maksymalnych tolerowanych dawkach. Pierwszorzędowy cel terapeutyczny stanowi skuteczna redukcja stężenia cholesterolu LDL. Kryteria skuteczności leczenia stają się jednak coraz bardziej restrykcyjne i nawet atorwastatyna czy rosuwastatyna stosowane w monoterapii nie zawsze są w stanie doprowadzić do zamierzonego obniżenia stężenia tej frakcji. Dołączenie do terapii ezetymibu pozwala zwiększyć jej skuteczność, wiąże się z dodatkową poprawą rokowania i jednocześnie może zmniejszać ryzyko działań niepożądanych. W niniejszym artykule autorzy podają 10 argumentów uzasadniających wybór terapii skojarzonej ezetymibem i statyną.

ABSTRACT

Dyslipidemia is still one of the most important risk factor of cardiovascular diseases. In theory it can be modified, in true clinical practice however the efficacy of the treatment is still far from being perfect. According to guidelines we should use strong statins in maximal tolerated doses. Goals of LDL reduction are however lower than few years ago and even atorvastatin or rosuvastatin can be not enough to reach them. By adding ezetimibe we can not only reach the LDL goal, but also improve cardiovascular outcomes. In the article we give you 10 reasons why to use statin and ezetimibe together.

POPRZEDNIE NUMERY