Anita Błażejewska

 

Standardy PTG dotyczące podawania progesteronu w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

PTG standards for the use of progesterone for prevention of the preterm birth Medycyna Faktów 2013; 4(21): 30-33. DOI:
STRESZCZENIE

Jedną z najważniejszych przyczyn śmiertelności w okresie perinatalnym pozostaje poród przedwczesny, stanowi on jednocześnie drugą co do częstości po zapaleniu płuc przyczynę śmierci dzieci do 5. r.ż. Jednym z powodów tego zjawiska jest brak skutecznej dla wszystkich zagrożonych kobiet profilaktyki. Obecnie najważniejsze strategie terapeutyczne obejmują stosowanie progesteronu oraz szew szyjkowy w wyselekcjonowanej grupie kobiet z ciążą pojedynczą.

ABSTRACT

Preterm birth remains a major contributor to perinatal death worldwide and the second most common cause-of-death in children younger than 5 years after pneumonia. Unfortunatelly there are only few prophylactic therapies that are available and they do not work for all women. The most important strategies in prophylactics are: progesterone and cervical cerclage, which are effective in selected women with singleton pregnancy.

POPRZEDNIE NUMERY