Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz

Zastosowanie iwabradyny w terapii przewlekłej niewydolności serca

Ivabradine in chronic heart failure therapy Medycyna Faktów 2012; 4(17): 69-73. DOI:
STRESZCZENIE

Przyspieszona częstość rytmu serca stanowi niezależny czynnik ryzyka, niekorzystny rokowniczo w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. W przypadku osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i/lub przewlekłą niewydolnością serca podstawowymi lekami zwalniającymi czynność serca są β-adrenolityki. Z uwagi na ich działania niepożądane często nie ma jednak możliwości stosowania ich w pełnych dawkach. Według najnowszych wytycznych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, zachowanym rytmem zatokowym oraz spoczynkową częstością rytmu serca równą lub większą niż 70/min mimo stosowania β-adrenolityków warto rozważyć zastosowanie iwabradyny – selektywnego inhibitora aktywności węzła zatokowego. Badania kliniczne dowiodły, że stosowanie tego nowego leku poprawia rokowanie w przewlekłej niewydolności serca oraz korzystnie wpływa na jakość życia.

ABSTRACT

High heart rate (HR) is known to be independent risk factor of cardiovascular death. In chronic heart failure and stable angina β-blockers are the first line pharmacotherapy to reduce HR, due to their adverse effects however there are rarely use in full doses. According to latest guidelines in patient with chronic heart failure, sinus rhythm and HR equal or above 70 bpm despite β-blockers usage of ivabradine should be taken into consideration. Clinical studies have shown ivabradine to reduce cardiovascular outcomes and improve life quality in chronic heart failure patients.

POPRZEDNIE NUMERY