Łukasz Matusiak

Inozyny pranobeks w leczeniu zakażenia wirusem opryszczki typu 1 i 2

Inosine pranobex in the treatment of herpes simplex virus type 1 and type 2 infections Medycyna Faktów 2012; 4(17): 28-31. DOI:
STRESZCZENIE

Inozyny pranobeks to lek znany i stosowany od niemal czterdziestu lat. Występuje on w dwóch postaciach farmaceutycznych: w tabletkach i w syropie. Wskazaniami do jego stosowania są przede wszystkim zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirusy HSV-1, HSV-2 oraz VZV. Lek znajduje zastosowanie również w leczeniu innych infekcji wirusowych (np. podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu, brodawkach płciowych, WZW typu B, zakażeniach górnych dróg oddechowych oraz HIV). Dzięki działaniu immunostymulującemu inozyny pranobeks stosuje się również w terapii wspomagającej u osób z obniżoną odpornością. W poniższym artykule autor na podstawie dostępnego piśmiennictwa podkreślił szczególne korzyści płynące ze stosowania tego leku w częstych, nawracających, a jednocześnie uciążliwych zakażeniach wirusem opryszczki typu 1 i 2.

ABSTRACT

Inosine pranobex is a well-known medication used for approximately forty years. It is available in two pharmaceutical forms: tablets and syrup. The indications for its use are especially viral skin and mucous membranes infections caused by: HSV-1, HSV-2, VZV and other viral infections (i.e. subacute sclerosing panencephalitis, genital warts, hepatitis B, upper respiratory tract infection and HIV). Because of its immunomodulating effect, inosine pranobex is also useful as adjuvant therapy in immunocompromised patients. In this paper, with reference to the available literature data, the author emphasized the benefits of this medication in frequent, recurrent and burdensome herpes viral infection of 1 and 2 type.

POPRZEDNIE NUMERY