Bartosz Łoza

Olanzapina w formie tabletek rozpuszczających się w jamie ustnej: nowe możliwości terapeutyczne

Orally-disintegrating tablets of olanzapine: new therapeutic possibilities Medycyna Faktów 2011; 1(10): 75-80. DOI:
STRESZCZENIE

Olanzapina należy do bezwzględnie najskuteczniejszych neuroleptyków. Nowe, długoterminowe badania pokazują również, że umożliwia pacjentom względnie najdłuższe okresy przeżycia. Z drugiej strony, podczas leczenia olanzapiną u części pacjentów dochodzi do znacznego wzrostu masy ciała. Ryzyko to może być ograniczone przy zastosowaniu specjalnej postaci olanzapiny – tabletek rozpuszczających się w jamie ustnej. Forma ta poprawia także współpracę z pacjentami podczas leczenia.

ABSTRACT

Olanzapine belongs to a group of the most effective antipsychotics. The new long-term treatment data show also that olanzapine enables relatively the most extended life-span. On the other hand, some patients may experience the substantial weight grow. However, the new orally- disintegrating form of olanzapine provides the opportunity to reduce that risk. Moreover, it is related to the better therapeutic compliance.

POPRZEDNIE NUMERY