Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Marek Kuch

Leki złożone w nadciśnieniu tętniczym – postęp farmakoterapii czy przerost formy nad treścią? Przegląd w oparciu o dowody EBM

Combined drugs in the therapy of arterial hypertension – the progress of pharmacotherapy or the triumph of form over substance? Review based on Evidence-based medicine Medycyna Faktów 2011; 1(10): 45-55. DOI:
STRESZCZENIE

Żeby uzyskać docelowe wartości ciśnienia tętniczego, u większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym należy zastosować więcej niż jeden lek. Skuteczność terapii hipotensyjnej wzrasta, jeśli łączy się leki z różnych klas. Dodatkowo, kombinacja leków poprawia tolerancję (leki różnych klas mogą nawzajem znosić swoje działania niepożądane). Gotowe preparaty złożone o ustalonej dawce składników poprawiają współpracę z chorym i przestrzeganie przez niego zaleceń, mogą również obniżać koszt terapii. Terapia preparatami złożonymi poprawia kontrolę ciśnienia i skraca czas do osiągnięcia jego wartości docelowych. Przy występowaniu wskazań do leczenia skojarzonego możliwe jest rozpoczynanie terapii preparatem złożonym od niskich dawek. Duże badania kliniczne oparte na zasadach EBM udowodniły, że terapia nadciśnienia tętniczego preparatami złożonymi poprawia skuteczność leczenia, upraszcza schematy terapeutyczne, poprawia tolerancję, zmniejsza liczbę przypadków zaniechania leczenia. Dodatkowo badania te pozwoliły ustalić skuteczne połączenia i optymalne dawki leków w preparacie złożonym. Wydaje się, że leczenie skojarzone może stać się podstawową formą terapii u wielu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

ABSTRACT

The majority of patients with hypertension require more than a single agent to control their hypertension. Antihypertensive efficacy enhanced when two classes of drugs are combined. In addition, combination therapy improves tolerability (antihypertensive agents from different classes may offset adverse reactions from each other). Fixed-dose combination pill decreases the risk of medication non-compliance and poor persistence. Additional benefits may include cost savings. Combined drug regimens are efficient in rates of blood pressure control and require less time to achieve target blood pressure. The use of fixed-dose combination therapy is considered as a safe and effective approach to initiating therapy. Large clinical trials performed in the last years established that combined therapy of arterial hypertension has simplified the treatment regimen, preventing treatment failures. Additionally evidence base exists to justify the selection of optimal agents and low doses in combinations. Fixed-dose combination pills probably become a basic part of treatment in many hypertensive patients.

POPRZEDNIE NUMERY