Medycyna Faktów 4 / 2010

spis artykułów:
Porównanie nefroprotekcyjnego działania atorwastatyny i rosuwastatyny – wyniki badania PLANET I i badania PLANET II Comparison of renal protective effects of atorvastatin and rosuvastatin – results of PLANET I and PLANET II trials
Juliusz Rawdanowicz, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Magdalena Rostek
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 8-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie ASTEROID – wpływ rosuwastatyny na objętość blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych – ocena przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej The ASTEROID trial – the influence of rosuvastatin therapy on atheroma burden in coronary arteries – assessement by the use of intravascular ultrasonography
Małgorzata Wojciechowska
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 15-18. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Badanie ASTEROID. Dlaczego ważne? Dlaczego wracać do niego po 5 latach? [Commentary:] ASTEROID Trial. Why important? Why to come back to it after 5 years?
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 20-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Badania CIBIS z perspektywy czasu – co wniosły do leczenia niewydolności serca? Bird’s eye view on the CIBIS studies – what they induced into heart failure treatment?
Agnieszka Wsół, Andrzej Światowiec, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 24-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe standardy dotyczące CRT w niewydolności serca NYHA I–II CRT in patients with heart failure in NYHA I-II class
Ewa Jędrzejczyk-Patej, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Zbigniew Kalarus
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 32-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Podwyższone ciśnienie skurczowe – wyjątkowo ważny wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego Elevated systolic blood pressure – extremely important predictor of cardiovascular risk
Krystyna Widecka
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 38-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy mamy wreszcie dowody kliniczne na skuteczność interwencji farmakologicznej w zakresie lipoprotein HDL? – komentarz do badania ARBITER 6 HALTS Do we have at last the evidence for clinical efficacy of pharmacologic intervention aimed at HDL lipoproteins? Commentary on ARBITER 6 HALTS trial
Witold Pikto-Pietkiewicz
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 54-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Co osiągnięto w badaniu ACCOMPLISH? What was accomplished in ACCOMPLISH?
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 61-69. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola statyn w zapobieganiu chorobie Alzheimera i jej leczeniu The role of statins in prevention and treatment of the Alzheimer disease
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 72-75. DOI:
Czytaj streszczenie
Ethics-based medicine, czyli o etyce w badaniach klinicznych – część 1 Ethics-based medicine, about ethics in clinical trials – part 1
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 78-81. DOI:
Czytaj streszczenie
Rewaskularyzacja wieńcowa Anno Domini 2010 – na podstawie „Guidelines on myocardial revascularization of ESC i EACTS”. Część I – angioplastyka wieńcowa w stabilnej chorobie wieńcowej Myocardial revascularization in 2010 – based on Guidelines on myocardial revascularization of ESC and EACTS. Part I – PCI in stable angina
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 84-88. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska  
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 90-104. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sztokholm 2010 Memoirs from ESC Congress 2010 in Stockholm
Wojciech E. Krzyżanowski
Medycyna Faktów 2010; 4(9): 106-109. DOI:
Czytaj streszczenie