Medycyna Faktów 3 / 2010

spis artykułów:
Porównanie skuteczności kombinacji ezetymibu/simwastatyny, atorwastatyny oraz rosuwastatyny w osiąganiu docelowych stężeń cholesterolu wg Joint British Societies (JBS-2) – badanie UK General Practice (IN-PRACTICE) Comparison of clinical effectiveness of ezetymib/simvastatin combination v. atorvastatin and rosuvastatin in achievement the Joint British Societies (JBS)-2 low density-lipoprotein cholesterol (LDL-C) target – UK General Practice Trial (IN-PRACTICE)
Agnieszka Wsół, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 6-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Zalecenia kliniczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2010 – ewolucja czy rewolucja? American Diabetes Association 2010 guidelines – evolution or revolution?
Leszek Czupryniak
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 14-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Farmakologiczna strategia redukcji ryzyka okołooperacyjnego Pharmacological strategy of perioperative risk reduction
Barbara Chybowska, Wojciech Braksator, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 19-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Esmolol – czy potrzebny jest krótko działający beta-bloker? Esmolol – do we need short-acting beta-blockers?
Marek Kuch, Andrzej Światowiec, Agnieszka Wsół
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 27-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Rosuwastatyna i jej miejsce we współczesnej farmakoterapii kardiologicznej The role of rosuvastatin in the contemporary cardiologic pharmacotherapy
Marcin Wełnicki, Andrzej Folga, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 35-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Skojarzona terapia nadciśnienia tętniczego – jakie leki połączyć dla maksymalizacji efektu nefroprotekcyjnego? – komentarz do badania ACCOMPLISH Combined therapy of arterial hypertension – which drugs to combine to enhance nephroprotection? – editorial to ACCOMPLISH Trial
Tomasz Stompór, Maria Napora, Artur Olszewski
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 48-56. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM w codziennej praktyce klinicznej EBM in everyday clinical practice
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 58-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Kalkulator SYNTAX Score – co to jest i jak posługiwać się nim w praktyce? The SYNTAX Score calculator – how we can use it in clinical practice?
Karol Wrzosek
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 64-70. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 72-83. DOI:
Czytaj streszczenie
„Globalna kardiologia” – impresje ze Światowego Kongresu Kardiologicznego, Pekin 16–19.06.2010 „Global cardiology” – impressions from World Congress of Cardiology Beijing 16–19.06.2010
Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak
Medycyna Faktów 2010; 3(8): 86-90. DOI:
Czytaj streszczenie