Medycyna Faktów 2 / 2021

spis artykułów:
Gastroprotekcja w trakcie przewlekłej terapii NLPZ – co wiemy po ponad 120 latach obserwacji? Gastroprotection during long-term NSAID use – what we know after 120 years of observations?
Michał Lipiński
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 132-137. DOI: 10.24292/01.MF.0221.1
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto wybrać pantoprazol u pacjentów z polipragmazją 10 reasons for choosing pantoprazole for patients on polytherapy
Barbara Skrzydło-Radomańska
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 139-144. DOI: 10.24292/01.MF.0221.2
Czytaj streszczenie
Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących – strategia badania Diagnostics of focal liver lesions with use of the ultrasound contrast agents – the strategy of examination
Maciej Jędrzejczyk
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 145-153. DOI: 10.24292/01.MF.0221.A
Czytaj streszczenie
Rozpoznawanie i leczenie depresji i zaburzeń lękowych w praktyce lekarza POZ Diagnosis and treatment of depression and anxiety disorders in GP practice
Bartosz Sapilak, Anna Antosik-Wójcińska
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 158-161. DOI: 10.24292/01.MF.0221.3
Czytaj streszczenie
Zespół jelita nadwrażliwego – czynniki ryzyka i znaczenie leków spazmolitycznych. Punkt widzenia gastroenterologa i psychologa Irritable bowel syndrome – risk factors and the role of antispasmodic drugs. The point of view of a gastroenterologist and psychologist
Anita Gąsiorowska, Katarzyna Opuchlik
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 164-168. DOI: 10.24292/01.MF.0221.4
Czytaj streszczenie
Postępowanie w nietrzymaniu moczu u kobiet z pęcherzem nadaktywnym w codziennej praktyce urologa Management of urinary incontinence in women with overactive bladder in urologist daily practice
Tomasz Wiatr, Piotr Chłosta
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 169-175. DOI: 10.24292/01.MF.0221.5
Czytaj streszczenie
Zastosowanie agomelatyny w redukcji anhedonii i zaburzeń snu w przebiegu depresji The use of agomelatine in the reduction of anhedonia and sleep disorders in the course of depression
Anna Antosik-Wójcińska
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 178-181. DOI: 10.24292/01.MF.0221.6
Czytaj streszczenie
Kwetiapina. Zbiór podręcznych informacji dla lekarza praktyka Quetiapine. A collection of useful information for the clinician
Marcin Siwek
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 182-185. DOI: 10.24292/01.MF.0221.7
Czytaj streszczenie
Skuteczność stosowania niezmydlających się frakcji awokado i oleju sojowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów Efficacy of the use of unsaponifiable fractions of avocado and soybean oil in osteoarthritis
Ewa Walewska
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 188-192. DOI: 10.24292/01.MF.0221.8
Czytaj streszczenie
Nebiwolol – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych Nebivolol – a place in the therapy of hypertension in various clinical situations
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2021; 2(51): 195-200. DOI: 10.24292/01.MF.0221.9
Czytaj streszczenie