Medycyna Faktów 4 / 2009

spis artykułów:
Interakcje inhibitorów pompy protonowej i leków przeciwpłytkowych z perspektywy badań TRITON-TIMI 38 i PRINCIPLE-TIMI 44 Proton pump inhibitors and antiplatelet drugs interactions from perspective of TRITON-TIMI 38 and PRINCIPLE-TIMI 44 trials
Jowita Szeligowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 6-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Leki beta-adrenolityczne w redukcji ryzyka okołooperacyjnego zabiegów pozasercowych w świetle nowych wytycznych Beta-adrenolytic drugs in perioperative risk reduction of non-cardiac surgery in the light of the new guidelines
Barbara Chybowska, Wojciech Braksator
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 14-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Sildenafil, tadalafil i wardenafil – preferencje pacjentów, objawy uboczne, sposób działania. Czy naprawdę trudny wybór? [Sildenafil, tadalafil and vardenafil - patient preferences, side effects, mode of action. Is it really a difficult choice?]
Piotr Radziszewski
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 22-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Benazepril – krok w stronę nefroprotekcji Benazepril – the step towards nephroprotection
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 30-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Cukrzyca – choroba wielonaczyniowa i wielonarządowa Commentary: Diabetes as a multivessel and multiple organ dysfunction syndrome
Monika Daszyńska, Andrzej Kapica
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 39-43. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie badania LIFE dla codziennej praktyki Importance of the LIFE Study results for everyday practice
Tomasz Grodzicki
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 46-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz do badania LIFE [Commentary: LIFE study]
Tomasz Grodzicki
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 53. DOI:
Czytaj streszczenie
Nebiwolol – β-bloker inny niż wszystkie? Wyniki badania SENIORS Nebivolol - b-bloker different than others. The results of SENIORS trial
Magdalena Kłosińska, Jarosław D. Kasprzak
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 55-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Netykieta – czyli internetowy savoir vivre [Netiquette – the internet savoir vivre]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 62-65. DOI:
Czytaj streszczenie
Metaanaliza jako praca oryginalna [Metaanalysis as an original work]
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 68-72. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarys analizy statystycznej kohortowego badania prospektywnego (longitudynalnego) – część I Epitome of statistical analysis of prospective (longitudinal) cohort studies – part I
Walerian Piotrowski
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 74-82. DOI:
Czytaj streszczenie
Co nowego w kardiologii inwazyjnej po kongresach w Barcelonie i San Francisco? Interventional cardiology – what’s new after meetings in Barcelona and San Francisco?
Maciej Janiszewski, Karol Wrzosek
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 84-88. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 90-104. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Barcelona 2009 Memories from ESC Congress 2009 in Barcelona
Wojciech E. Krzyżanowski
Medycyna Faktów 2009; 4(5): 106-108. DOI:
Czytaj streszczenie