Medycyna Faktów 2 / 2020

spis artykułów:
Co należy wiedzieć o empagliflozynie – kalendarium What you should know about empagliflozin – calendar
Wiesława B. Duda-Król
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 143-146. DOI: 10.24292/01.MF.0220.1
Czytaj streszczenie
Inhibitory SGLT2 – dlaczego empagliflozyna stanowi znaczny postęp w farmakoterapii cukrzycy? SGLT2 inhibitors – why a synthesis of empagliflozin is a significant progression in diabetes pharmacotherapy?
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 147-150. DOI: 10.24292/01.MF.0220.2
Czytaj streszczenie
Jak wdrażać i stosować empagliflozynę w gabinecie kardiologa? How to start and continuing empagliflozin therapy in the cardiologist’s office?
Zbigniew Gaciong, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 152-155. DOI: 10.24292/01.MF.0220.3
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo terapii skojarzonej rosuwastatyną i ezetimibem Safety of rosuvastatin and ezetimibe combination therapy
Karolina Semczuk-Kaczmarek, Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 158-167. DOI: 10.24292/01.MF.0220.4
Czytaj streszczenie
Rosuwastatyna i ezetimib – optymalne połączenie Rosuvastatin and ezetimibe – the optimal drug combination
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 171-172. DOI: 10.24292/01.MF.0220.X
Czytaj streszczenie
Czy suplementy diety to leki? Are dietary supplements medications?
Marek Postuła
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 174-177. DOI: 10.24292/01.MF.0220.5
Czytaj streszczenie
Naproksen a bezpieczeństwo kardiologiczne podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych Naproxen and cardiac safety during the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 180-187. DOI: 10.24292/01.MF.0220.6
Czytaj streszczenie
Tamsulosyna – nowe spojrzenie na znany lek Tamsulosin – a new insight on a well-known medicine
Joanna Jarosz-Popek, Pamela Czajka, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 188-191. DOI: 10.24292/01.MF.0220.7
Czytaj streszczenie
Jak zadbać o bezpieczeństwo diagnostyki przewodu pokarmowego i jak leczyć pacjentów gastrologicznych w czasie pandemii COVID-19? How to ensure safety during the procedures gastrointestinal diagnostics and how to treat gastrointestinal patients during the COVID-19 pandemic?
Karolina Jasionek, Jarosław Reguła
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 194-197. DOI: 10.24292/01.MF.0220.8
Czytaj streszczenie
Dlaczego nie należy przerywać terapii inhibitorami pompy protonowej i antybiotykami stosowanymi w eradykacji Helicobacter pylori w czasie pandemii COVID-19? Why should not we interrupt proton pump inhibitors and antibiotics-based eradication of Helicobacter pylori during the coronavirus COVID-19 pandemic?
Barbara Skrzydło-Radomańska
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 198-207. DOI: 10.24292/01.MF.0220.9
Czytaj streszczenie
Dlaczego nie należy przerywać terapii enzymami trzustkowymi w czasie pandemii COVID-19? Why pancreatic enzyme replacement therapy shall not be abandoned during the COVID-19 pandemic?
Michał Lipiński
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 208-212. DOI: 10.24292/01.MF.0220.10
Czytaj streszczenie
Dlaczego nie należy przerywać terapii IBS w czasie pandemii COVID-19? Why shouldn’t IBS treatment be discontinued during the COVID-19 pandemic?
Anita Gąsiorowska
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 213-218. DOI: 10.24292/01.MF.0220.11
Czytaj streszczenie
Dziesięć powodów, dla których warto stosować meloksykam Ten reasons why it’s worth to use meloxicam
Hanna Misiołek
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 222-227. DOI: 10.24292/01.MF.0220.12
Czytaj streszczenie
Jak zmieniła się rehabilitacja kardiologiczna na przestrzeni ostatnich 20 lat? How has cardiac rehabilitation changed in the last 20 years?
Maja Brzezińska, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 230-235. DOI: 10.24292/01.MF.0220.13
Czytaj streszczenie
Optymalne postępowanie w leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych: jakie cele i strategie terapeutyczne? Do jakiego schematu dążymy? Optimal management of chronic coronary syndromes: what are the goals and therapeutic strategies? What therapeutic scheme do we strive for?
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 236-241. DOI: 10.24292/01.MF.0220.14
Czytaj streszczenie
Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle aktualizacji i wytycznych Treatment of osteoarthritis – a sight into guidelines and recommendations
Paweł Łęgosz, Sylwia Sarzyńska, Łukasz Pulik, Paweł Małdyk
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 243-248. DOI: 10.24292/01.MF.0220.15
Czytaj streszczenie
Nebiwolol – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych Nebivolol – a place in the therapy of hypertension in various clinical situations
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2020; 2(47): 250-256. DOI: 10.24292/01.MF.0220.16
Czytaj streszczenie