Medycyna Faktów 1 / 2020

spis artykułów:
Hybrydowe leki hipotensyjno-hipolipemizujące – opcja czy konieczność terapeutyczna? Hybrid hypotensive and lipid-lowering drugs – an option or therapeutic necessity?
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 8-15. DOI: 10.24292/01.MF.0120.1
Czytaj streszczenie
COVID-19 – co powinien wiedzieć pediatra COVID-19 – what a pediatrician should know
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 18-25. DOI: 10.24292/01.MF.0120.2
Czytaj streszczenie
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) a przewód pokarmowy SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus infection and the gastrointestinal tract
Karolina Radwan
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 36-42. DOI: 10.24292/01.MF.0120.3
Czytaj streszczenie
Komentarz do badania Pouteau i wsp. pt.: Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial Commentary on: Pouteau et al. Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnessemia: A randomized, single-blind clinical trial
Przemysław Bieńkowski
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 51-53. DOI: 10.24292/01.MF.0120.4
Czytaj streszczenie
Jakie korzyści wynikają z mechanizmu działania linagliptyny i co one oznaczają dla lekarza praktyka? What are the benefits of the mechanism of action of linagliptin and what they mean to the practitioner?
Bartosz J. Sapilak, Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 54-57. DOI: 10.24292/01.MF.0120.5
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo kardiologiczne naproksenu u pacjenta z dną moczanową Cardiovascular safety of naproxen in patient with gout
Przemysław Kotyla, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 60-64. DOI: 10.24292/01.MF.0120.6
Czytaj streszczenie
Farmakoterapia u chorych z depresją i zaburzeniami snu Pharmacotherapy in patients with depression; focus on insomnia
Sławomir Murawiec
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 67-73. DOI: 10.24292/01.MF.0120.7
Czytaj streszczenie
Depresja a reumatoidalne zapalenie stawów Depression and rheumatoid arthritis
Zbigniew Guzera, Łukasz Święcicki
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 74-80. DOI: 10.24292/01.MF.0120.8
Czytaj streszczenie
Miejsce gwajafenezyny w leczeniu chorób układu oddechowego Guaifenesin in respiratory diseases
Katarzyna Białek-Gosk
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 82-86. DOI: 10.24292/01.MF.0120.9
Czytaj streszczenie
Efekty 6-miesięcznej terapii z wykorzystaniem standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty u pacjentki z dyslipidemią The effects of 6-month therapy using a standardized composition of bergamot polyphenols in a patient with mild dyslipidemia
Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 87-91. DOI: 10.24292/01.MF.0120.10
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto stosować olej z wiesiołka (wskazania u dzieci i niemowląt) Reasons to use evening primrose oil (indications for children and infants)
Paulina Szczepanik-Kułak, Dorota Krasowska
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 105-109. DOI: 10.24292/01.MF.0120.11
Czytaj streszczenie
Fakty na temat celulozy w proszku w postępowaniu w alergicznym nieżycie nosa Powder cellulose in allergic rhinitis management: facts
Ewa Willak-Janc
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 111-114. DOI: 10.24292/01.MF.0120.12
Czytaj streszczenie
Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej Guidelines for the diagnosis and treatment of acute pulmonary embolism
Anna Sobieszek, Ewelina Zamecka, Paulina Ładak, Aneta Mrozińska, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 116-119. DOI: 10.24292/01.MF.0120.13
Czytaj streszczenie
Rekomendacje NICE (National Institute for Health and Care Excellence) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów NICE (National Institute for Health and Care Excellence) recommendations in the treatment of osteoarthritis
Henryk Liszka
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 121-126. DOI: 10.24292/01.MF.0120.14
Czytaj streszczenie
Idarucyzumab – praktyczne zastosowanie w 3 przypadkach klinicznych Idarucizumab – practical application in 3 clinical cases
Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2020; 1(46): 131-135. DOI: 10.24292/01.MF.0120.15
Czytaj streszczenie