Medycyna Faktów 2 / 2019

spis artykułów:
Analiza efektów skojarzonej terapii dyslipidemii z zastosowaniem ezetymibu – wyniki projektu TEMPO (CzęsTość stosowania EzetyMibu u pacjentów leczonych hiPOlipemizująco) Analysis of the effects of combined dyslipidemia therapy with the use of ezetimibe – results of the TEMPO project
Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Tomasz Chomiuk, Daniel Śliż, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 88-94. DOI: 10.24292/01.MF.0219.1
Czytaj streszczenie
Znaczenie nowoczesnych technologii w edukacji pacjentów kardiologicznych The importance of modern technologies in the education of cardiac patients
Jolanta Kolasa, Bartosz Krzowski, Paweł Balsam, Michał Peller, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 96-102. DOI: 10.24292/01.MF.0219.2
Czytaj streszczenie
Wyniki analiz statycznych dla wybranych leków o ugruntowanej pozycji w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych Results of static analyzes for selected drugs with an established position in the treatment of cardiovascular diseases
Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 103-108. DOI: 10.24292/01.MF.0219.3
Czytaj streszczenie
Konieczność rozważenia płci jako czynnika decydującego o wyborze leku przeciwpadaczkowego. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości The need to consider sex as a decisive factor in choosing an anti-epileptic medicine. The most frequently asked questions and doubts
Barbara Błaszczyk
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 109-114. DOI: 10.24292/01.MF.0219.4
Czytaj streszczenie
Czy możemy stosować tocilizumab u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym? Can we use tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis and high cardiovascular risk?
Joanna Kur-Zalewska, Rafał Dąbrowski
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 115-119. DOI: 10.24292/01.MF.0219.5
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo stosowania hormonalnej terapii menopauzalnej The safety of hormonal menopausal therapy
Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Daniel Śliż, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 120-124. DOI: 10.24292/01.MF.0219.6
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których wybieram apiksaban w codziennej praktyce klinicznej 7 reasons why I choose apixaban in everyday clinical practice
Radosław Kręcki
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 127-131. DOI: 10.24292/01.MF.0219.X
Czytaj streszczenie
Pregabalina i duloksetyna w praktyce psychiatry. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości Pregabalin and duloxetine in the practice of a psychiatrist. Frequently asked questions and doubts
Tomasz Sobów
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 132-135. DOI: 10.24292/01.MF.0219.7
Czytaj streszczenie
Ambroksol w zapobieganiu ostrym zakażeniom górnych dróg oddechowych – komentarz do badań Ambroxol in the prevention of acute infections of the upper respiratory tract – a commentary to the study
Katarzyna Mycroft, Katarzyna Górska
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 136-139. DOI: 10.24292/01.MF.0219.8
Czytaj streszczenie
Bezpieczny lek a czarny odwrócony trójkąt Safe drug and black triangle
Tadeusz Frankiewicz
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 141-143. DOI: 10.24292/01.MF.0219.9
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie Profiles of patients who are advised to use human insulin
Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 146-148. DOI: 10.24292/01.MF.0219.10
Czytaj streszczenie
Metformina w dużych dawkach High-dose metformin
Grzegorz Dzida, Przemysław Witek, Ewa Rudnicka-Drożak
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 156-160. DOI: 10.24292/01.MF.0219.11
Czytaj streszczenie
Iwabradyna – jak wykorzystuję ją dzisiaj w leczeniu niewydolności serca? Ivabradine – how do I currently use it in the treatment of heart failure?
Jadwiga Nessler
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 163-166. DOI: 10.24292/01.MF.0219.12
Czytaj streszczenie
Kilka powodów, dla których warto stosować kodeinę + sulfogwajakol Some reasons to use codeine + sulfoquaicol
Rafał Sokołowski, Karina Jahnz-Różyk
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 167-170. DOI: 10.24292/01.MF.0219.13
Czytaj streszczenie
Miejsce zolpidemu w leczeniu bezsenności The role of zolpidem in the treatment of insomnia
Jerzy Leszek
Medycyna Faktów 2019; 2(43): 173-176. DOI: 10.24292/01.MF.0219.14
Czytaj streszczenie