Medycyna Faktów 1 / 2019

spis artykułów:
Dane medyczne jako dane osobowe i zasady ich przetwarzania Medical data as personal data – rules of their processing
Tomasz Osiej
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 6-9. DOI: 10.24292/01.MF.0119.1
Czytaj streszczenie
Praktyczne zastosowanie wystandaryzowanego ekstraktu z pomidorów – stan wiedzy na rok 2019 Usage of standardized tomato extract in practice – AD 2019 state of art
Agnieszka Sosnowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 13-18. DOI: 10.24292/01.MF.0119.2
Czytaj streszczenie
Sambucus nigra L. – przegląd badań naukowych Sambucus nigra L. – review of scientific studies
Bartosz J. Sapilak
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 19-25. DOI: 10.24292/01.MF.0119.3
Czytaj streszczenie
Antywirusowe działanie ambroksolu – komentarz do badań Ambroxol and its anti-viral activity. A commentary to human and animal studies
Rafał Pawliczak
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 28-31. DOI: 10.24292/01.MF.0119.4
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie – część II Profiles of patients who are advised to use human insulin – part II
Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 35-37. DOI: 10.24292/01.MF.0119.5
Czytaj streszczenie
Miejsce lamotryginy w leczeniu padaczki – opis przypadków The role of lamotrigine in the treatment of epilepsy – a cases’ report
Magdalena Kowalska
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 40-43. 10.24292/01.MF.0119.7
Czytaj streszczenie
Zastosowanie gabapentyny w leczeniu bólu neuropatycznego – opis przypadków Appliance of gabapentin in the treatment of neuropathic pain – a cases’ report
Marta Anna Durka-Kęsy
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 44-47. DOI: 10.24292/01.MF.0119.8
Czytaj streszczenie
Zawał serca w EKG – jak rozpoznać podłoże niedokrwienne zmian odcinka ST Myocardial infarction in ECG – how to diagnose ischemic underlying cause of ST segment change
Monika Bargieł, Jacek Sawicki, Kamila Szymańska
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 50-51. DOI: 10.24292/01.MF.0119.9
Czytaj streszczenie
10 faktów o ezetymibie 10 facts about ezetimibe
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 55-58. DOI: 10.24292/01.MF.0418.16
Czytaj streszczenie
10 faktów na temat pantoprazolu 10 facts about pantoprazole
Magdalena Szczypek, Piotr Gietka
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 59-62. DOI: 10.24292/01.MF.0119.10
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto zastosować metforminę o przedłużonym uwalnianiu (XR) Reasons to use extended-release metformin (XR)
Aleksandra Szymborska-Kajanek, Marta Wróbel, Dominika Rokicka, Krzysztof Strojek
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 64-68. 10.24292/01.MF.0119.11
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować połączenie ramiprylu z amlodypiną w leczeniu nadciśnienia tętniczego Ten benefits of using fixed-dose combination of ramipril and amlodipine in hypertension
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 69-74. DOI: 10.24292/01.MF.0119.12
Czytaj streszczenie
Olanzapina, aripiprazol, amisulpryd i kwetiapina – powody zastosowania w terapii schizofrenii Olanzapine, aripiprazole, amisulpride and quetiapine – the reasons to use it in the schizophrenia treatment
Tomasz Szafrański
Medycyna Faktów 2019; 1(42): 75-79. DOI: 10.24292/01.MF.0119.13
Czytaj streszczenie