Medycyna Faktów 4 / 2018

spis artykułów:
Sulodeksyd w opinii lekarzy praktyków – komentarz do stanowiska ekspertów Sulodexide in the opinion of practitioners – commentary to the expert opinions
Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 270-273. DOI: 10.24292/01.MF.0418.1
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto zastosować połączenie inhibitorów acetylocholinesterazy i kwetiapiny w leczeniu choroby Alzheimera Benefits of using a combined treatment of acetylcholinesterase inhibitors and quetiapine on Alzheimer’s disease
Alicja Klich-Rączka
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 274-278. DOI: 10.24292/01.MF.0418.2
Czytaj streszczenie
Dlaczego zaleca się stosowanie rasagiliny przed włączeniem lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona? Why is therapy with rasagiline recommended before levodopa to start treatment in patients with Parkinson’s disease?
Agnieszka Gorzkowska
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 279-282. DOI: 10.24292/01.MF.0418.3
Czytaj streszczenie
Wczesne rozpoznawanie depresji – punkt widzenia ekspertów Early diagnosis of depression – experts’ point of view
Agata Szulc, Monika Rudzińska-Bar, Bartosz J. Sapilak
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 283-286. DOI: 10.24292/01.MF.0418.4
Czytaj streszczenie
Zastosowanie pramipeksolu o natychmiastowym uwalnianiu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg u pacjentów w praktyce psychiatrycznej – w pytaniach i odpowiedziach The use of pramipexole with immediate release in the treatment of restless legs syndrome in patients in psychiatric practice. Questions and answers
Tomasz Sobów
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 287-291. DOI: 10.24292/01.MF.0418.5
Czytaj streszczenie
Przydatność niezbędnych fosfolipidów w leczeniu pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Komentarz do artykułu Usefulness of essential phospholipids in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease patients. Commentary to the article
Irena Ciećko-Michalska
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 294-298. DOI: 10.24292/01.MF.0418.6
Czytaj streszczenie
Dlaczego u swoich pacjentów stosuję iwabradynę? Why do I use ivabradine in my patients?
Ewa Straburzyńska-Migaj, Alicja Nowak
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 301-304. DOI: 10.24292/01.MF.0418.7
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie Profiles of patients who are advised to use human insulin
Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 307-309. DOI: 10.24292/01.MF.0418.8
Czytaj streszczenie
Rola tiagabiny w leczeniu padaczki – opis przypadków Tiagabine in the treatment of epilepsy – a case report
Piotr Bogucki
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 310-312. DOI: 10.24292/01.MF.0418.9
Czytaj streszczenie
Terapia resynchronizująca – wskazania, wytyczne i nowe kierunki badań Cardiac resynchronization therapy – indications, guidelines and future perspective
Łukasz Januszkiewicz, Roman Załuska, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 314-319. DOI: 10.24292/01.MF.0418.10
Czytaj streszczenie
Torasemid i furosemid – podobieństwa i różnice Torasemide and furosemide – similarities and differences
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 322-327. DOI: 10.24292/01.MF.0418.11
Czytaj streszczenie
Okskarbazepina – miejsce w terapii padaczki Oxcarbazepine – place in the therapy of epilepsy
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 328-332. DOI: 10.24292/01.MF.0418.12
Czytaj streszczenie
Stosowanie rasagiliny w połączeniu z lewodopą w terapii choroby Parkinsona Rasagiline treatment as adjunct therapy to levodopa in patients with Parkinson’s disease
Agnieszka Gorzkowska
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 333-336. DOI: 10.24292/01.MF.0418.13
Czytaj streszczenie
Rupatadyna – fakty mówią same za siebie Rupatadine – the facts speak for themselves
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 339-342. DOI: 10.24292/01.MF.0418.14
Czytaj streszczenie
10 faktów o metforminie 10 facts about metformin
Wiesława B. Duda-Król
Medycyna Faktów 2018; 4(41): 344-347. DOI: 10.24292/01.MF.0418.15
Czytaj streszczenie