Medycyna Faktów 3 / 2009

spis artykułów:
Klopidogrel w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym u chorych z migotaniem przedsionków – badanie ACTIVE-A [Effect of Clopidogrel Added to Aspirin In Patients with Atrial Fibrillation – ACTIVE-A study]
Kamila Adach
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 6-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz              [Commentary]       
Piotr Pruszczyk
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 13-14. DOI:
Czytaj streszczenie
Skojarzone leczenie hipolipemizujące przy użyciu ezetymibu i statyny – co wiemy w roku 2009? Combine lipid lowering therapy with ezetimibe and statin – what we know in year 2009?
Barbara Chybowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 17-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Korzystne działanie statyn u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym – wnioski z badań ARMYDA-ACS i ARMYDA-RECAPTURE The beneficial effect of statin pretreatment in patients undergoing percutaneous coronary intervention – conclusions from ARMYDA-ACS and ARMYDA-RECAPTURE randomized trials
Marcin Modzelewski
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 25-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz do prac: Sciascio G. et al.: Efficacy of Atorvastatin Reload In Patients on Chronic Statin Therapy Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Results of the ARMYDA-RECAPTURE (Atorvastatin for Reduction of Myocardial Damage During Angioplasty) Randomized Trial, Patti G. et al.: Atorvastatin Pretreatment Improves Outcomes in Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing Early Percutaneous Coronary Intervention [Commentary to: Sciascio G. et al.: Efficacy of Atorvastatin Reload In Patients on Chronic Statin Therapy Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Results of the ARMYDA-RECAPTURE (Atorvastatin for Reduction of Myocardial Damage During Angioplasty) Randomized Trial, Patti G. et al.: Atorvastatin Pretreatment Improves Outcomes in Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing Early Percutaneous Coronary Intervention]
Janina Stępińska
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 32-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Wytyczne leczenia cukrzycy 2009 – interpretacja nowych zaleceń [Guidelines for treatment of diabetes 2009 - interpretation of new recommendations]
Edyta Simońska-Cichocka, Janusz Gumprecht
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 36-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego Position paper of the Working Group of Three Polish National Consultants in: internal medicine, gastroenterology and cardiology concerning the rules of gastrointestinal complications’ prevention during the antiplatelet treatment
Jacek Imiela, Grzegorz Opolski, Grażyna Rydzewska, Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Robert Małecki, Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 43-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Polski konsensus kardio-interno-gastroenterologiczny – co zmieniło się od maja 2009 roku? [Polish cardio-interno-gastroenterological consensus - what has changed since May 2009?]
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 47-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Trimetazydyna w terapii pacjentów z chorobą niedokrwienną i niewydolnością serca – przegląd badań klinicznych The role of trimetazidine in therapy of patients with ischemic heart disease and heart insufficiency – review of clinical trials
Stanisław Kowalewski, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 53-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Benazepril – lek z wyboru w przewlekłej chorobie nerek? Benazepril – the drug of choice in chronic kidney disease
Tomasz Stompór
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 61-74. DOI:
Czytaj streszczenie
Medyczne Listy Dyskusyjne [Medical Newsgroups]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 76-78. DOI:
Czytaj streszczenie
Jak wyniki badań klinicznych wpływają na aktualizację wskazań i zaleceń? How the clinical trials influence update of indications and recommendations?
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 80-84. DOI:
Czytaj streszczenie
Wczesne czy opóźnione leczenie inwazyjne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia ST? Badanie TIMACS Early versus Delayed Invasive Intervention in Acute Coronary Syndromes? TIMACS Study
Karol Wrzosek, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 86-90. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 92-107. DOI:
Czytaj streszczenie
Co nowego w nadciśnieniu tętniczym? What’s new in hypertension?
Danuta Czarnecka, Piotr Kusak
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 110-114. DOI:
Czytaj streszczenie
Lista „Top-10” – najważniejszych osiągnięć naukowych w kardiologii w roku 2008 według American Heart Association The American Heart Association’s „Top-10” list of the most important research advances in cardiology ‘08
Karolina Kupczyńska, Michał Plewka
Medycyna Faktów 2009; 3(4): 116-120. DOI:
Czytaj streszczenie