Medycyna Faktów 3 / 2017

spis artykułów:
Stanowisko interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dotyczące leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącymi zaburzeniami funkcji poznawczych w codziennej praktyce lekarskiej The position paper of an interdisciplinary team of experts regarding the treatment of patients with hypertension and concomitant cognitive deficits in daily medical practice
Artur Mamcarz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Mirowska-Guzel, Agnieszka Piechal, Agata Szulc, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 183-196. DOI:
Czytaj streszczenie
Kandesartan – najsilniejszy bloker receptora AT1 Candesartan – the strongest AT1 receptor blocker
Marcin Grabowski, Łukasz Januszkiewicz
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 201-204. DOI:
Czytaj streszczenie
Gliklazyd MR. Spojrzenie wielodyscyplinarne Gliclazide MR. Multidisciplinary at-a-glance
Krzysztof Strojek, Bogusław Okopień, Łukasz Bułdak, Robert Małecki
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 206-209. DOI:
Czytaj streszczenie
Punkt widzenia specjalistów na temat nebiwololu Nebivolol in current practice from specialist perspective
Marcin Grabowski, Aleksander Prejbisz
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 210-212. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego pacjenci rezygnują z terapii dermatologicznej? Why patients abandon the dermatologic therapy?
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 213-216. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie psychiatryczne i wsparcie psychologiczne pacjentów dermatologicznych Psychotherapy and psychological support of dermatological patients
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 217-220. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ przewlekłych dermatoz na otoczenie pacjenta The influence of chronic dermatosis on the patient environment
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 221-224. DOI:
Czytaj streszczenie
Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów onkologicznych leczonych z powodu niedokrwistości – praktyczne aspekty leczenia niedokrwistości w onkologii Prophylaxis of thromboembolic complications in oncological patients treated for anemia – practical aspects of treatment of anemia in oncology
Piotr Tokajuk
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 227-232. DOI:
Czytaj streszczenie
Skuteczność i bezpieczeństwo działania propafenonu – punkt widzenia ekspertów Effectiveness and safety of propafenone – experts’ point of view
Agnieszka Barbara Wsół, Bartosz J. Sapilak, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 233-236. DOI:
Czytaj streszczenie
Niedrożność nosa a funkcje seksualne Impact of nasal occlusion on sexual dysfunction
Rafał Pawliczak, Alicja Długołęcka
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 237-240. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego suplementacja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+? Why vitamin D supplementation is necessary in women 50+?
Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 241-244. DOI:
Czytaj streszczenie
Miejsce preparatów złożonych zawierających perindopril i indapamid w leczeniu nadciśnienia tętniczego – punkt widzenia hipertensjologa, diabetologa i kardiologa Place of fixed-dose combination containing perindopril and indapamide in the treatment of arterial hipertension – hypertension specialist, diabetologist and cardiologist’s point of view
Filip M. Szymański, Aleksander Prejbisz, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 246-250. DOI:
Czytaj streszczenie
Wybór sposobu leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjenta z towarzyszącymi czynnikami ryzyka i zespołem metabolicznym Choice of hypotensive treatment in patients with risk factors and metabolic syndrome
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 251-257. DOI:
Czytaj streszczenie
Desloratadyna – współczesny lek przeciwhistaminowy Desloratadine – a modern antihistamine
Edyta Krzych-Fałta, Bolesław Samoliński
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 258-261. DOI:
Czytaj streszczenie
Acemetacyna – skuteczność i bezpieczeństwo w praktyce klinicznej Acemetacin – safety and efficacy in clinical practice
Marek Postuła, Tomasz Berkowicz
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 262-266. DOI:
Czytaj streszczenie
Feksofenadyna – skuteczny i bezpieczny lek w alergicznym nieżycie nosa oraz pokrzywce Fexofenadine – an effective and safe drug in allergic rhinitis and urticaria
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 267-269. DOI:
Czytaj streszczenie
Cilostazol vs pentoksyfilina w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym Cilostazol vs pentoxifylline for the treatment of patients with intermittent claudication
Andrzej Wojtak, Tomasz Zubilewicz
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 270-274. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować ramipril 10 reasons, why to use ramipril
Marcin Wełnicki
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 276-280. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto stosować nebiwolol w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego? – prezentacja przypadku klinicznego Why nebivolol should be introduced in the pharmacotherapy of arterial hypertension? – a case report
Agnieszka Barbara Wsół, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 284-288. DOI:
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których warto stosować preparaty immunomodulujące pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych Patients’ profiles in whom it is worth to use oral oral immunization with bacterial extract to prevent respiratory infections
Karina Jahnz-Różyk, Joanna Zarzycka
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 289-292. DOI:
Czytaj streszczenie
Zatokowe wędrowanie rozrusznika Sinus arrhythmia
Justyna Nowak, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2017; 3(36): 294-295. DOI:
Czytaj streszczenie