Medycyna Faktów 1 / 2017

spis artykułów:
[Analiza zachowań prozdrowotnych prozdrowotnych w grupie kobiet z zespołem metabolicznym] Analysis of health-promoting lifestyle behaviours in a group of women with the metabolic syndrome
Karolina Grudzińska-Szymańska, Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 6-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej The role of human recombinant erythropoietin in treatment of anemia in cancer patients
Tomasz Kubiatowski, Tomasz Jankowski
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 14-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Iwabradyna w leczeniu niewydolności serca Ivabradine in the treatment of heart failure
Michał Ciurzyński
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 22-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Telmisartan u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek – czy modyfikacja dawkowania jest potrzebna? Telmisartan in patients with hypertension and chronic kidney disease – modify the dose or not?
Marek Chmielewski, Marek Kuch, Krzysztof Pawlaczyk
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 26-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Telmisartan w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z cukrzycą lub dyslipidemią – u jakich pacjentów jest wskazany? Telmisartan in hypertension coexisting with diabetes or dyslipidaemia – patients’ selection
Marek Chmielewski, Marek Kuch, Paweł Piątkiewicz
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 30-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Telmisartan dla starszego pacjenta z nadciśnieniem – bezpieczeństwo stosowania Telmisartan – safety choice for elderly patient with hypertension
Marek Chmielewski, Marek Kuch, Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 34-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Terbinafina i itrakonazol w leczeniu grzybicy paznokci Terbinafine and itraconazole in the treatment of onychomycosis
Witold Owczarek
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 38-41. DOI:
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto stosować glimepirid w terapii cukrzycy typu 2 7 reasons why it is worth to use glimepiride in the treatment of type 2 diabetes
Bogusław Okopień, Łukasz Bułdak
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 42-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto stosować simetikon Reasons for using simetikon
Paweł Krząścik, Krystyna Knypl, Krzysztof Łabuzek
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 47-51. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować połączenie oksykodonu z naloksonem 10 reasons why it is worth to use a combination of oxycodone with naloxone
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 52-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Profile kliniczne kobiet, u których warto zastosować antykoncepcję doustną zawierającą drospirenon i etynyloestradiol Clinical profiles of women in whom it is worth to consider oral contraceptives containing drospirenone and ethinyl estradiol
Żaneta Kimber-Trojnar
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 60-62. DOI:
Czytaj streszczenie
4 profile kliniczne pacjentów, u których warto stosować amisulprid 4 profiles of patients who should be given amisulprid
Maja Polikowska-Herman
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 63-64. DOI:
Czytaj streszczenie
[Fizjoterapia pacjentów we wczesnym stadium żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej] Physiotherapy of patients at the early stage of venous thromboembolism
Monika Sznajder, Ewa Wujek-Krajewska, Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec, Maciej Janiszewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 68-73. DOI:
Czytaj streszczenie
Nawrotny częstoskurcz w węźle przedsionkowo-komorowym Atrioventricular nodal reentry tachycardia
Katarzyna Sierakowska-Sitkiewicz, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2017; 1(34): 76-79. DOI:
Czytaj streszczenie