Medycyna Faktów 3 / 2016

spis artykułów:
Ocena aktywności fizycznej pacjentów kierowanych na badanie koronarograficzne Physical activity assessment in patients reffered from diagnostic coronary angiography
Joanna Urbańska, Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 194-203. DOI:
Czytaj streszczenie
Problemy kardiologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów The heart and cardiovascular problems in rheumatoid arthritis
Anna Świderska, Małgorzata Wojciechowska, Artur Mamcarz, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 206-210. DOI:
Czytaj streszczenie
[Cztery profile pacjentów, u których warto zastosować karwedilol] Four patient profiles in whom it is beneficial to use carvedilol
Marek Postuła
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 212-216. DOI:
Czytaj streszczenie
Dyslipidemia, cholesterol, statyny. Czy u pacjentów z cukrzycą i dyslipidemią aterogenną lekiem pierwszego rzutu powinien być fibrat? [Dyslipidemia, cholesterol, statins. Should fibrate be the first-line drug for patients with diabetes and atherogenic dyslipidemia?]
Maciej Janiszewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 217-219. DOI:
Czytaj streszczenie
[Leczenie skojarzone pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Jakie korzyści wynikają z połączenia ARB z diuretykami tiazydowymi?] Combination therapy in patients with hypertension. What are the benefits of combining ARB with thiazide diuretics?
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 220-221. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto stosować telmisartan u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN)? Why use telmisartan in patients with chronic kidney disease (CKD)?
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 222-223. DOI:
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których stosowanie połączenia perindoprilu z indapamidem przynosi szczególne korzyści Patient profiles in which the use of fixed-does perindopril/indapamide gives additional benefit
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 224-230. DOI:
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto zastosować awanafil w zaburzeniach erekcji 7 reasons why you should use avanafil in erectile dysfunction
Dariusz Kałka
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 231-235. DOI:
Czytaj streszczenie
[Pięć powodów, dla których warto stosować fenofibrat w leczeniu zaburzeń lipidowych] Five reasons for using fenofibrate for the treatment of lipid disorders
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 236-237. DOI:
Czytaj streszczenie
6 powodów, dla których warto stosować azytromycynę 6 reasons of using azithromycin
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 238-241. DOI:
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto zastosować dwuskładnikową tabletkę antykoncepcyjną zawierającą dezogestrel Reasons why it is worth to use a combined oral contraceptive pill containing desogestrel
Andrzej Nowakowski
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 242-243. DOI:
Czytaj streszczenie
Doustna antykoncepcja hormonalna oparta na gestodenie Oral contraceptive pills based on gestodene
Jacek Tomaszewski
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 244-248. DOI:
Czytaj streszczenie
Kliniczne profile pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których warto rozważyć terapię skojarzoną telmisartanem i hydrochlorotiazydem Clinical profiles of hypertensive patients in whom it is worth to consider combination of therapy with telmisartan and hydrochlorothiazide
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 249-254. DOI:
Czytaj streszczenie
Miejsce cefuroksymu w leczeniu infekcji bakteryjnych Place of cefuroxime in the treatment of bacterial infections
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 255-258. DOI:
Czytaj streszczenie
Które α-adrenolityki są najbardziej bezpieczne dla chorych sercowo-naczyniowych? Mój komentarz Which α-blockers are the most safe for patients with cardiovascular? My comment
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 259-262. DOI:
Czytaj streszczenie
[Flukonazol w infekcjach grzybiczych] Fluconazole in fungal infections
Alicja Romaszkiewicz, Roman Nowicki
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 263-266. DOI:
Czytaj streszczenie
Ramipril zmniejsza masę lewej komory u chorych z bezobjawową stenozą aortalną (badanie RIAS) Treatment with ramipril reduces left ventricular mass in asymptomatic patients with aortic stenosis (RIAS trial)
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 267-270. DOI:
Czytaj streszczenie
4-letnia obserwacja po immunizacji lizatem bakteryjnym (OM-85 BV) w celu zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych u pacjentów HIV-dodatnich Four years of immunization with OM-85 BV to prevent respiratory infections in HIV+ patients
Wojciech Feleszko, Aleksandra Rurarz
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 271-272. DOI:
Czytaj streszczenie
Mechanizmy nagłego zgonu sercowego Mechanisms of sudden cardiac death
Monika Wydra-Kapaon, Monika Tomaszewska-Kiecana, Magdalena Rostek, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2016; 3(32): 274-280. DOI:
Czytaj streszczenie