Medycyna Faktów 4 / 2015

spis artykułów:
Profile pacjentów, u których warto stosować perindopril z indapamidem w terapii nadciśnienia tętniczego – analiza przypadków Profiles of patients in whom it is worth using perindopril with indapamide to treat hypertension – case reports
Dominika Dąbrowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 6-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Cukrzyca typu 2 – opisy przypadków klinicznych Type 2 diabetes – case reports
Paweł Piątkiewicz
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 14-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Fibraty – rola i mechanizmy działania hipolipemizującego Fibrates – role and mechanisms of hypolipemic action
Piotr Sobieraj, Jacek Lewandowski, Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 24-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Spironolakton – czy wciąż jest przydatny w praktyce klinicznej? Spironolactone – is it still useful in clinical practice?
Piotr Jędrusik
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 33-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ terapii rosuwastatyną na blaszkę miażdżycową Effects of rosuvastatin therapy on atherosclerotic plaques
Marek Postuła, Dariusz Kosior
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 45-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Atorwastatyna jako wybór u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek Atorvastatin as a first choice drug in patients with impaired renal function
Krzysztof Pawlaczyk, Krzysztof Schwermer, Krzysztof Hoppe, Piotr Bręborowicz
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 50-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Siła, szybkość i skuteczność rosuwastatyny Strength, speed and efficacy of rosuvastatin
Piotr Chruściel, Maciej Banach
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 54-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Doustna tabletka antykoncepcyjna – etynyloestradiol i drospirenon – schemat 24+4. Opis przypadku Oral contraceptive pill – ethinyl estradiol and drospirenone – 24/4 regimen. Case report
Anita Błażejewska
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 61-63. DOI:
Czytaj streszczenie
6 powodów, dla których warto sięgać po klarytromycynę 6 reasons for using clarithromycin
Marcin Wełnicki
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 66-69. DOI:
Czytaj streszczenie
9 powodów, dla których warto stosować metforminę w stanie przedcukrzycowym 9 reasons why you should use metformin in prediabetic state
Wiesława B. Duda-Król
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 70-74. DOI:
Czytaj streszczenie
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Wrocław, 1–3 października 2015 r. Report on the XIX International Congress Polish Cardiac Society – Wroclaw, 1–3th October 2015
Michał Ciurzyński
Medycyna Faktów 2015; 4(29): 76-78. DOI:
Czytaj streszczenie