Medycyna Faktów 3 / 2015

spis artykułów:
Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek Patient with hypertension and chronic kidney disease
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 7-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie klarytromycyny w leczeniu ostrego zapalenia zatok przynosowych Clarithromycin in the treatment of acute rhinosinusitis
Ireneusz Kantor
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 9-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Torasemid w świetle nowych wytycznych leczenia niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego Torasemide in current guidelines on heart failure and hypertension
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 16-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie nebiwololu w przypadku współistnienia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń erekcji The use of nebivolol in patients with coexisting arterial hypertension and erectile disfunction
Marcin Wełnicki, Zbigniew Lew-Starowicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 20-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Rosuwastatyna – bezpieczeństwo stosowania Rosuvastatin – safety of use
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 24-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Atorwastatyna – dobry wybór. Skuteczność i bezpieczeństwo w świetle badań klinicznych Atorvastatin – a good choice. The efficacy and safety in the light of clinical trials
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 28-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Nicergolina – lek z przeszłością i przyszłością Nicergoline – a drug with the past and the future
Jerzy Vetulani
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 33-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Praktyczne zagadnienia dotyczące złożonej terapii hipotensyjnej na podstawie aktualnych wytycznych Combined pharmacotherapy practical issues based on actual guidelines
Marek Postuła, Dariusz Kosior
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 44-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Czego jeszcze nie wiemy o pantoprazolu? What do we still not know about pantoprazole?
Dorota Waśko-Czopnik
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 51-55. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia a infekcje – miejsce terapii antyhistaminowej Allergy or an infection – bilastine treatment
Rafał Pawliczak
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 56-59. DOI:
Czytaj streszczenie
Plejotropowe działanie rosuwastatyny Pleiotropic effects of rosuvastatin
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 60-63. DOI:
Czytaj streszczenie
12 powodów, dla których warto stosować terapię skojarzoną bisoprololem i amlodipiną w postaci leku złożonego 12 reasons why it is worth to use combination therapy with bisoprolol and amlodipine in the form of fixed-dose drug
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 68-74. DOI:
Czytaj streszczenie
Terapia skojarzona choroby Alzheimera – racjonalny wybór w umiarkowanym i ciężkim stadium otępienia Combination therapy of Alzheimer’s disease – a rational choice for patients with moderate and severe stage of dementia
Halina Sienkiewicz-Jarosz
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 75-78. DOI:
Czytaj streszczenie
20 powodów, dla których warto stosować nimesulid 20 reasons to use nimesulide
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2015; 3(28): 81-87. DOI:
Czytaj streszczenie