Medycyna Faktów 2 / 2015

spis artykułów:
Torasemid – planowanie aktywności poza domem Torasemide – planning a day out
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 7-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent z niewydolnością serca kilkukrotnie hospitalizowany w krótkim czasie Patient with heart failure and recurrent hospitalisations in a short period of time
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 9-14. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz [Pacjent z niewydolnością serca kilkukrotnie hospitalizowany w krótkim czasie] Commentary [Patient with heart failure and recurrent hospitalisations in a short period of time]
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 15. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent leczony ambulatoryjnie z objawami niewydolności serca i wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca Ambulatory patient with signs of heart failure (HF) and a history of hospitalisation due to HF exacerbation
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 16-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz [Pacjent leczony ambulatoryjnie z objawami niewydolności serca i wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca] Commentary [Ambulatory patient with signs of heart failure (HF) and a history of hospitalisation due to HF exacerbation]
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 20-21. DOI:
Czytaj streszczenie
4 powody, dla których warto stosować metforminę 4 reasons to use metformin
Krzysztof Łabuzek, Bogusław Okopień
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 24-29. DOI:
Czytaj streszczenie
11 powodów, dla których warto stosować spironolakton – przegląd doniesień naukowych 11 reasons to use spironolactone – scientific reports review
Piotr Jędrusik
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 30-38. DOI:
Czytaj streszczenie
6 powodów, dla których warto wybrać indapamid w terapii nadciśnienia tętniczego 6 reasons to choose indapamide in the treatment of hypertension
Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 39-44. DOI:
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto stosować trimebutynę 7 benefits of using trimebutine
Adam Soszka
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 45-48. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować akarbozę 10 benefits of using acarbose
Wiesława B. Duda-Król
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 49-52. DOI:
Czytaj streszczenie
9 powodów, dla których warto stosować flukonazol w leczeniu grzybic powierzchownych 9 reasons to use fluconazole in therapy of superficial fungal infections
Alicja Romaszkiewicz, Roman Nowicki
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 53-56. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować ramipril Ten reasons why it is worth to use ramipril
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 59-65. DOI:
Czytaj streszczenie
Desloratadyna – lek skuteczny, lek bezpieczny Desloratadine – safe and efficient medication
Rafał Pawliczak
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 68-73. DOI:
Czytaj streszczenie
Esomeprazol – skuteczna ochrona przewodu pokarmowego w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi Esomeprazole – effective protection of gastrointestinal tract during nonsteroidal anti-inflammatory drugs therapy
Tomasz Wocial
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 74-80. DOI:
Czytaj streszczenie
Wytyczne PTNT 2015 jako najnowszy dokument dotyczący diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Miejsce nowych molekuł hipotensyjnych na przykładzie zofenoprilu Guidelines of the Polish Society of Arterial Hypertension as the newest document of diagnostics and treatment of hypertension. Place of the new hypotensive drugs on an example of zofenopril
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 81-86. DOI:
Czytaj streszczenie
Od rozpoznania migotania przedsionków do optymalizacji postępowania – sprawozdanie z konferencji „Arythmix” [From the diagnosis of atrial fibrillation to the optimization of the proceedings - report from the conference "Arythmix"]
Beata Wożakowska-Kapłon, Iwona Gorczyca-Michta
Medycyna Faktów 2015; 2(27): 88-90. DOI:
Czytaj streszczenie