Medycyna Faktów 4 / 2014

spis artykułów:
Torasemid – przypadek kliniczny. Niewydolność serca oporna na leczenie moczopędne Torasemide – case report. Diuretic resistance in heart failure
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 8-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczym i łagodnym rozroście gruczołu krokowego Case reports of patients with arterial hypertension and benign prostatic hyperplasia
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 12-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Osiem powodów, dla których warto stosować tamsulosynę w leczeniu łagodnego rozrostu stercza u pacjentów z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym Eight reasons for using tamsulosine in patients with benign prostatic hyperplasia and arterial hypertension
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 26-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Siedem powodów, aby stosować lerkanidypinę w terapii nadciśnienia tętniczego Seven arguments for using lercanidipine as a antihypertensive agent
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 33-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Dwanaście powodów, dla których warto stosować amlodipinę Twelve reasons why it is worth to use amlodipine
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 41-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Dziesięć powodów, dla których warto wybrać bilastynę Ten reasons for choosing bilastine
Piotr Rapiejko
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 48-52. DOI:
Czytaj streszczenie
Leki odtwórcze a oryginalne Original versus generic drugs
Tomasz Drewa, Przemysław Adamczyk
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 54-57. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola winpocetyny w zapobieganiu zaburzeniom funkcji poznawczych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Role of vinpocetine in prevention of cognitive disorders in patients with arterial hypertension
Marcin Barylski, Anita Rosołowska
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 58-66. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto stosować terapię skojarzoną zawierającą bisoprolol i amlodipinę w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w młodym i średnim wieku, z przyspieszoną akcją serca, w tym u pacjentek w wieku rozrodczym? Why is it worth using combination therapy containing bisoprolol and amlodipine in young and middle-aged patients with hypertension, with tachycardia and in reproductive-aged women?
Wioletta Dyrla
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 68-71. DOI:
Czytaj streszczenie
Ketoprofen – dobry przyjaciel reumatologa Ketoprofen as a good friend of the rheumatologist
Robert Rupiński
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 72-75. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Zagrożenie sercowo-naczyniowe u pacjentów z RZS leczonych NLPZ [Commentary: Cardiovascular risk in RA patients treated with NSAIDs]
Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 76-77. DOI:
Czytaj streszczenie
Wyniki badań klinicznych firmy KRKA dotyczących zastosowania olanzapiny w leczeniu schizofrenii i zaburzeń dwubiegunowych Results of clinical studies of KRKA’s olanzapine in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder
Sławomir Murawiec
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 78-80. DOI:
Czytaj streszczenie
Pozahipotensyjne właściwości zofenoprilu – efekt grupy sulfhydrylowej Beyond antihypertensive effect of zofenopril – sulfhydryl group effect
Marek Postuła, Dariusz Kosior
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 81-84. DOI:
Czytaj streszczenie
Wazodylatacyjne β-adrenolityki w leczeniu nadciśnienia tętniczego – przykład nebiwololu The vasodilatory β-blockers in the treatment of hypertension – nebivolol as an example
Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 85-91. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola escitalopramu w terapii zaburzeń afektywnych i lękowych w praktyce lekarza pierwszego kontaktu Role of escitalopram in therapy of affective and anxiety disorders in primary care
Maja Polikowska
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 95-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Lerkanidipina – antagonista wapnia o wyjątkowych właściwościach – dlaczego warto ją stosować w codziennej praktyce? Lercanidipine calcium channel blocker with unique properties – why should it be used in everyday clinical practice?
Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2014; 4(25): 102-108. DOI:
Czytaj streszczenie