Medycyna Faktów 3 / 2013

spis artykułów:
Stosowanie leków poza charakterystyką produktu leczniczego. Analiza i ocena wskazań terapeutycznych Off label treatments – analysis, characteristic and therapeutic aims
Dariusz Bednarczyk, Jacek Zaborski
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 9-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Aceklofenak – zastosowanie u pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu: choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i reumatoidalnego zapalenia stawów Aceclofenac – the use in relieving chronic pain in patients with osteoarthritis, ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis
Hanna Kucia, Agnieszka Sękowska
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 16-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Torasemid – szczególne wskazania do terapii. Znaczenie w wybranych przypadkach klinicznych Torasemid – specific indications for therapy. Importance of selected clinical cases
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 25-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Atorwastatyna w wysokich dawkach – wskazania i bezpieczeństwo High doses of atorvastatin – indications and safety
Marcin Konopka, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 32-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Spironolakton – żwawy 56-latek do wzięcia, na razie wcale nie myśli jeszcze o emeryturze... Spironolactone – a lively 56-year-old, does not even think of retiring
Piotr Jędrusik
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 38-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- -Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) – interpretacja w świetle wyników nowych badań oraz nowych wytycznych ESH/ESC The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) in the light of new ESH/ESC guidelines and recent scientific reports
Piotr Jankowski
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 50-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Spastyczność po udarze mózgu Stroke-related spasticity
Jacek Zaborski
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 59-63. DOI:
Czytaj streszczenie
Dostęp promieniowy u pacjentów leczonych inwazyjnie z powodu ostrych zespołów wieńcowych Radial approach for the invasive management of acute coronary syndromes
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2013; 3(20): 66-71. DOI:
Czytaj streszczenie