Medycyna Faktów 2 / 2013

spis artykułów:
Amlodypina – state of art Amlodipine – state of art
Wioletta Wydra, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 7-14. DOI:
Czytaj streszczenie
Sterole roślinne – zalecenia i aktualna wiedza Plant sterols – current knowledge and recommendations
Bartosz Sobień, Anna Tyrka, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 15-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Miejsce preparatów złożonych zawierających lisinopril w terapii nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących Antihypertensive combination drugs containing lisinopril in the treatment of hypertension and concomitant diseases
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 22-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego by nie stosować częściej leków złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego? Przestańmy źle leczyć naszych pacjentów! Why not use more often single pill combination in hypertension therapy – let’s stop bad treatment!
Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 35-44. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Prościej znaczy lepiej, skuteczniej [Commentary:] Simpler is better, more efficient
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 45-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo stosowania inhibitorów cyklooksygenazy 2 w racjonalnej terapii bólu ostrego i przewlekłego Safety of cyclooxygenase 2 inhibitors for rational management of acute and chronic pain
Ewa Wielosz
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 49-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Spastyczność w chorobach neurologicznych – zasady postępowania Spasticity in neurological diseases – principles of treatment
Jacek Zaborski
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 57-62. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM dla terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego na przykładzie wybranych badań z perindoprilem EBM for combination therapy of hypertension based on examples from perindopril trials
Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 65-72. DOI:
Czytaj streszczenie
[Omówienie:] Porównanie terapeutycznej skuteczności diklofenaku w chorobie zwyrodnieniowej stawów: systematyczny przegląd randomizowanych badań klinicznych [Discussion:] A comparison of the therapeutic efficacy of diclofenac in osteoarthritis: a systematic review of randomised controlled trials.
Oprac.: Magdalena Szmyrka-Kaczmarek
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 73-76. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Jak poprawić bezpieczeństwo NLPZ [Commentary:] How to improve safety of NSAID’s
Piotr Wiland
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 77-78. DOI:
Czytaj streszczenie
Telmisartan w badaniach klinicznych Telmisartan in clinical study
Omówienie artykułów: dr n. med. Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 79-84. DOI:
Czytaj streszczenie
Kandesartan w badaniach klinicznych Candesartan in clinical study
Omówienie artykułów: dr n. med. Maciej Siński
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 85-89. DOI:
Czytaj streszczenie
Ból kręgosłupa u 60-letniego mężczyzny – objaw mało znanego zespołu [Spinal pain in a 60-year-old man - a symptom of a little-known syndrome]
Anna Zubrzycka-Sienkiewicz
Medycyna Faktów 2013; 2(19): 92-95. DOI:
Czytaj streszczenie