Medycyna Faktów 3 / 2012

spis artykułów:
Ojos del Salado 2012 MedExpedition – Laguna Verde – pierwsze nurkowania [Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science... Laguna Verde – first dives]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 6-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy kwas acetylosalicylowy rzeczywiście obniża skuteczność inhibitorów ACE po zawale serca? Does concomitant aspirin use reduce effectiveness of angiotensin-converting-enzyme inhibitors after myocardial infarction?
Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 12-16. English version
Czytaj streszczenie
Czy kwas acetylosalicylowy rzeczywiście obniża skuteczność inhibitorów ACE po zawale serca? Does concomitant aspirin use reduce effectiveness of angiotensin-converting-enzyme inhibitors after myocardial infarction?
Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 19-23. Wersja polska
Czytaj streszczenie
Aceklofenak – dlaczego warto wypróbować w chorobie zwyrodnieniowej stawów? Aceclofenac – why should you use it in your osteoarthritis patients?
Robert Rupiński
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 25-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Sterole roślinne w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego Plant sterols in prevention of cardiovascular diseases
Jowita Szeligowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 33-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Trimetazydyna jako leczenie uzupełniające – pacjent z chorobą niedokrwienną serca i przewlekłą niewydolnością serca Trimetazidine as an additional treatment – patient with ischemic heart disease and chronic heart failure
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 40-44. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Leczenie stabilnej choroby wieńcowej – jakie mamy wytyczne? [Commentary:] Treatment of stable coronary disease − what are the guidelines?
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 45-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – przypis do nowych standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących migotania przedsionków (A.D. 2012) New oral anticoagulants in the treatment of venous thromboembolism – comment for ESC guidelines on atrial fibrillation AD 2012
Piotr Pruszczyk
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 48-51. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe standardy ESC 2012 – jaką mamy wiedzę? New ESC 2012 guidelines – what knowledge we have?
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 54-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Przezskórna denerwacja tętnic nerkowych – nowe perspektywy w leczeniu nadciśnienia tętniczego opornego Percutaneous renal sympathetic denervation – new perspective in resistant hypertension
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 60-63. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2012; 3(16): 66-78. DOI:
Czytaj streszczenie