Medycyna Faktów 2 / 2012

spis artykułów:
Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka... [Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science...]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 6-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Ramipril – miejsce leku we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego Ramipril and its place in current treatment of hypertension
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 13-19. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Evidence-based medicine dla ramiprilu [Commentary:] Evidence-based medicine on ramipril
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 20-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Chlortalidon – zapomniany diuretyk o wielkich możliwościach? Chlorthalidone – the forgotten diuretic with huge possibilities?
Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 23-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Wybór terapii farmakologicznej w bólu przewlekłym Choosing pharmacological therapy of chronic pain
Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec-Milewska
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 34-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Preparaty złożone – przyszłość terapii nadciśnienia tętniczego? Combined drugs – is it a future if antihypertensive therapy?
Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 45. DOI:
Czytaj streszczenie
Nadciśnienie tętnicze – skuteczna terapia preparatami wielolekowymi Hypertension – efficient polypill therapy
Juliusz Rawdanowicz
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 46-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ rosuwastatyny na przebieg miażdżycy tętnic w świetle badań klinicznych Rosuvastatin – the impact on the course of atherosclerosis in clinical trials
Wioletta Dyrla
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 53-57. DOI:
Czytaj streszczenie
Terapia przeciwzakrzepowa i profilaktyka zakrzepicy – kluczowe zagadnienia 9. edycji wytycznych American College of Chest Physicians (Evidence-Based Clinical Practice Guidelines) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis – the fundamental issues of 9th edition of American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines
Anna Adamska-Wełnicka, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 60-66. DOI:
Czytaj streszczenie
Medycyna faktów a standardy i wytyczne w medycynie Evidence-based medicine and medicine of guidelines – are they the same?
Tomasz Pasierski
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 67-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Rozszerzona metoda oceny zaleceń na przykładzie standardów prewencji sercowo-naczyniowej według ESC z 2012 r. Novel quality of evidence assessment in new European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice – 2012
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 70-72. DOI:
Czytaj streszczenie
Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka jako nowa metoda ograniczania ryzyka udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków Percutaneous left atrial appendage closure – new method of stroke prevention in patients with atrial fibrillation
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 74-78. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2012; 2(15): 80-91. DOI:
Czytaj streszczenie