Medycyna Faktów 1 / 2012

spis artykułów:
Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka... [Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science...]
[Ekipa: Ojos del Salado 2012 MedExpedition]
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 6-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Pioglitazon – aktualna ocena skuteczności i bezpieczeństwa w terapii cukrzycy typu 2 Pioglitazone in type 2 diabetes therapy – updated data on efficacy and safety
Maciej Pawłowski, Leszek Czupryniak
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 10-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy można zmniejszyć śmiertelność związaną z nadciśnieniem tętniczym? Is it possible to reduce total risk of hypertension?
Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 19-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Diuretyki pętlowe – torasemid Loop diuretics – torasemide
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 31-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek. Niesystematyczna terapia moczopędna – zaostrzenie niewydolności serca. Niewydolność serca oporna na leczenie moczopędne Patient with hypertension and chronic kidney disease. Unsystematic diuretic therapy – exacerbation of heart failure. Diuretic resistance in heart failure
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 36-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Kontrowersje w dziedzinie kardiologii, nefrologii i diabetologii [Controversy in the cardiology, nephrology and diabetology]
Teresa Komorniczak
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 40-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Amlodipina – idealny lek w terapii skojarzonej w nadciśnieniu tętniczym Amlodypine – the ideal antihypertensive agent in the combination therapy
Danuta Czarnecka, Agnieszka Bednarek
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 43-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Co nowego w nowych standardach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczących postępowania w nadciśnieniu? What is new in Polish Society of Hypertension Guidelines of the management of arterial hypertension?
Piotr Jędrusik, Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 52-61. DOI:
Czytaj streszczenie
Optymalna terapia farmakologiczna – jak powinna wyglądać? Optimal medical treatment – how it should be?
Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 65. DOI:
Czytaj streszczenie
Pozytywny efekt leczenia metabolicznego pacjenta z dławicą piersiową po ostrym zespole wieńcowym [Positive effect of metabolic treatment of patients with angina after acute coronary syndrome]
Adam Ostrzycki
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 66-70. Publikacja powstała po uzupełnieniu artykułu zamieszczonego w książce „Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca” (pod red. Andrzeja Beręsewicza i Mirosława Dłużniewskiego, Via Medica 2006) i naniesieniu aktualnych danych dotyczących pacjenta, a dyskusja została oparta na danych z aktualnego piśmiennictwa
Czytaj streszczenie
Przerwa w terapii metforminą u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym – czy mamy jednoznaczne dowody EBM na takie postępowanie? Metformin discontinuation in patients undergoing percutaneous coronary interventions – do we have EBM in that field?
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 72-75. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2012; 1(14): 78-87. DOI:
Czytaj streszczenie