Medycyna Faktów 4 / 2011

spis artykułów:
Ocena skuteczności cytyzyny w leczeniu uzależnienia od tytoniu – badanie kliniczne, próba z placebo [Evaluation of cytisine efficacy in the treatment of tobacco dependence - clinical trial, trial with placebo]
Maciej Śmietanowski. Konsultacja/Consultation: Witold Zatoński, Magdalena Cedzyńska
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 6-11. Omówienie/Discussion: West R., Zatoński W., Cedzyńska M., Lewandowska D., Pazik J., Aveyard P., Stapleton J. Placebo-Controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation. N. Engl. J. Med. 2011; 365: 13.
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Czy wprowadzenie na rynki światowe taniego i skutecznego leku roślinnego stanie się przełomem w leczeniu z palenia tytoniu? [Commentary:] Will introducing a cheap and effective herbal drug be a breakthrough in tobacco dependence treatment?
Witold Zatoński, Magdalena Cedzyńska
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 13-16. DOI:
Czytaj streszczenie
[Omówienie:] Riwaroksaban versus warfaryna w niezastawkowym migotaniu przedsionków – wyniki badania ROCKET AF [Discussion:] ROCKET AF Investigators: Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation
Agnieszka Wsół
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 19-22. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Riwaroksaban – nowe możliwości leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków [Commentary:] Rivaroxaban – new possibilities of anticoagulation in atrial fibrillation
Mariola Szulik, Zbigniew Kalarus
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 23-25. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Algorytm postępowania w leczeniu skojarzonym zaburzeń lipidowych na podstawie zaleceń ADA i PTD – spojrzenie diabetologa [Commentary:] Algorithm in combination therapy of mixed dyslipidemia according to ADA and PTD Guideliness – viepoint of diabetoligist
Edyta Cichocka. Janusz Gumprecht
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 28-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Leki beta-adrenolityczne – czy możemy mówić o „efekcie klasy”? Beta-blockers – can we talk about „class effect”?
Andrzej Światowiec, Agnieszka Wsół, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 35-43. DOI:
Czytaj streszczenie
Miejsce antagonistów receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle najnowszych wytycznych PTNT 2011 Angiotensin II receptor blockers in the treatment of hypertension according to the Polish Society of Hypertension guidelines 2011
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 45-54. DOI:
Czytaj streszczenie
52-letni mężczyzna z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, nawracającymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i upośledzoną tolerancją wysiłku 52-year-old man with chronic ischemic heart disease, recurrent pain in the chest and impaired exercise tolerance
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 59-65. DOI:
Czytaj streszczenie
67-letni mężczyzna z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca i nasiloną niewydolnością serca 67-year-old man with chronic ischemic heart disease and severe heart failure
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 66-69. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie leczenia skojarzonego złożonego z telmisartanu i hydrochlorotiazydu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Telmisartan and hydrochlorothiazide combination therapy for the treatment of hypertension
Kjeldsen S.E., Schmieder R.E., Unger T., Mancia G.
Reprinted with permission (via Copyright Clearance Center) from Current Medical Research & Opinion, Vol. 26, No 4, 2010, 879-887. Copyright 2010 Informa UK doi: 10.1185/03007991003635178 Cytowanie: Curr. Med. Res. Opin. 2010; 26: 8798-87.
Czytaj streszczenie
Pozycja benazeprilu w nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego Benazepril position in the modern treatment of arterial hypertension
Radosław Grabysa
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 87-92. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy jest jeszcze miejsce na rejestry kliniczne w dzisiejszym świecie EBM? Is there a place for clinical registry in present world of EBM?
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 96-100. DOI:
Czytaj streszczenie
Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Część 2 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation – part 2
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 102-107. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2011; 4(13): 110-122. DOI:
Czytaj streszczenie