Medycyna Faktów 1 / 2011

spis artykułów:
Porównanie podwójnej dawki klopidogrelu ze standardową oraz zwiększonej dawki kwasu acetylosalicylowego ze standardową w grupie osób z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych angioplastyce – badanie CURRENT OASIS 7 Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions
Katarzyna E. Gil
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 7-12. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Badanie CURRENT OASIS 7 – u chorych z OZW leczenie klopidogrelem może być bardziej efektywne [Commentary:] CURRENT OASIS 7 – clopidogrel treatment in ACS can be more effective
Robert J. Gil
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 13-14. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Badania PLANET I i PLANET II [Commentary:] PLANET I and PLANET II trials
Piotr Rozentryt
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 17-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Eplerenon w łagodnej skurczowej niewydolności serca – badanie EMPHASIS-HF Eplerenone in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 20-25. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] EMPHASIS-HF – jedno z trzech najważniejszych badań poświęconych niewydolności serca w ubiegłym roku [Commentary:] EMPHASIS-HF as one of the three most important heart failure clinical trials in 2010
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 26-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola walsartanu oraz walsartanu z hydrochlorotiazydem w leczeniu nadciśnienia tętniczego The role of valsartan and valsartan with hydrochlorothiazide in therapy of arterial hypertension
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 30-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola białka C-reaktywnego w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego The role of C-reactive protein in the assessment of cardiovascular diseases
Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 37-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Leki złożone w nadciśnieniu tętniczym – postęp farmakoterapii czy przerost formy nad treścią? Przegląd w oparciu o dowody EBM Combined drugs in the therapy of arterial hypertension – the progress of pharmacotherapy or the triumph of form over substance? Review based on Evidence-based medicine
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 45-55. DOI:
Czytaj streszczenie
Występowanie udarów mózgu w badaniu ATHENA – analiza post hoc [Analysis of Stroke in ATHENA – post hoc analysis]
Wioletta Dyrla
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 58-64. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Występowanie udarów mózgu w badaniu ATHENA – analiza post hoc Analysis of Stroke in ATHENA – commentary
Daniel Płaczkiewicz, Andrzej Kleinrok
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 65-69. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Analiza występowania udarów u chorych uczestniczących w badaniu ATHENA [Commentary:] Analysis of stroke occurrence in participants of ATHENA study
Rafał Dąbrowski
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 70-72. DOI:
Czytaj streszczenie
Olanzapina w formie tabletek rozpuszczających się w jamie ustnej: nowe możliwości terapeutyczne Orally-disintegrating tablets of olanzapine: new therapeutic possibilities
Bartosz Łoza
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 75-80. DOI:
Czytaj streszczenie
Przewlekła niecukrzycowa choroba nerek – możliwości prewencji i leczenia na podstawie wyników badania AIPRI Non-diabetic chronic kidney disease – prevention and treatment on the basis of AIPRI Study results
Radosław Grabysa
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 83-90. DOI:
Czytaj streszczenie
Ethics-based medicine, czyli o etyce w badaniach klinicznych – część 2 Ethics-based medicine, about ethics in clinical trials – part 2
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 92-95. DOI:
Czytaj streszczenie
Rewaskularyzacja wieńcowa Anno Domini 2010 – na podstawie Guidelines on myocardial revascularization of ESC i EACTS. Część II. Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych Myocardial revascularization in 2010 – based on Guidelines on myocardial revascularization of ESC and EACTS. Part II – PCI in acute coronary syndromes
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 100-104. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2011; 1(10): 106-120. DOI:
Czytaj streszczenie