Medycyna Faktów 1 / 2008

spis artykułów:
Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku 80 lat lub starszych Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older
Nigel S. Beckett, M.B., Ch.B., Ruth Peters, Ph.D., Astrid E. Fletcher, Ph.D., Jan A. Staessen, M.D., Ph.D., Lisheng Liu, M.D., Dan Dumitrascu, M.D., Vassil Stoyanovsky, M.D., Riitta L. Antikainen, M.D., Ph.D., Yuri Nikitin, M.D., Craig Anderson, M.D., Ph.D., Alli Belhani, M.D., Françoise Forette, M.D., Chakravarthi Rajkumar, M.D., Ph.D., Lutgarde Thijs, M.Sc., Winston Banya, M.Sc. oraz Christopher J. Bulpitt, M.D., w imieniu grupy badawczej HYVET*
Przedrukowano z: THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE Vol. 358:1887-1898 (May 1, 2008) Copyright © 2008 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. Printed in the U.S.A. fax: (781) 893-8103 www.nejm.org
Czytaj streszczenie
Komentarz            Commentary         
Danuta Czarnecka, Aleksander Kusiak
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 23-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie ACCOMPLISH – kolejny argument za nowoczesną terapią skojarzoną w nadciśnieniu tętniczym (Avoiding Cardiovascular Events through COMbination therapy in Patients LIving with Systolic Hypertension) [ACCOMPLISH study - another argument for modern combination therapy in hypertension]
Andrzej Folga, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 29-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Evidence Based Medicine w Internecie Evidence Based Medicine in the Internet
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 39-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarys analizy statystycznej badania kliniczno-kontrolnego Epitome of statistical analysis of case-control study
Walerian Piotrowski
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 44-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Evidence Based Medicine – pytania kliniczne stawiane w codziennej praktyce Evidence Based Medicine – clinical questions in a daily practice
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 56-59. DOI:
Czytaj streszczenie
Rosnąca rola fondaparynuksu w terapii pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi Increasing role of fondaparinux in patients with acute coronary syndromes
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2008; 1(1): 62-67. DOI:
Czytaj streszczenie